fluffy
  • Hạng ...
  • Ngọc 13,362
  • Khiên 13
  • Tỉ lệ thắng 73.68%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có