cuiganhat
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,598
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.03%
  • Chỉ số xã hội 119
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuiganhat0 - 2 sujichan
cuiganhat6 - 3 gatsby
cuiganhat6 - 0 rthji
cuiganhat2 - 1 immaaa
cuiganhat0 - 1 minhquan58
cuiganhat1 - 1 nguyenvancu
cuiganhat3 - 1 phanquy1221
cuiganhat2 - 2 ladan6
cuiganhat1 - 0 meheo0711
cuiganhat2 - 0 mon0711
cuiganhat2 - 0 thaovan2k7
cuiganhat4 - 1 caroso1
cuiganhat1 - 1 p180598
cuiganhat0 - 1 cuong97
cuiganhat1 - 0 aevn123
cuiganhat1 - 1 tranngocbaothy
cuiganhat4 - 3 t2ent6six
cuiganhat3 - 0 pthao3799
cuiganhat3 - 1 nga0612
cuiganhat0 - 4 congiola
cuiganhat3 - 8 husky
cuiganhat0 - 3 sweetberry
cuiganhat1 - 0 bogay
cuiganhat3 - 0 fenrir35071875
cuiganhat2 - 1 dinhvanvoi
cuiganhat2 - 0 lvtrung
cuiganhat1 - 0 lauthapcam
cuiganhat1 - 0 baokhang
cuiganhat1 - 1 beyou123
cuiganhat0 - 5 silvermoon
cuiganhat1 - 0 sysang96
cuiganhat3 - 2 dangmtpfc
cuiganhat2 - 0 trantrongtri
cuiganhat1 - 0 vanvolang
cuiganhat3 - 2 babyboss
cuiganhat0 - 1 caro123
cuiganhat5 - 4 justforfun
cuiganhat1 - 0 hoctuong
cuiganhat2 - 0 khanhhuyen123
cuiganhat0 - 1 nan007
cuiganhat3 - 1 quangthinh
cuiganhat1 - 3 caothuso1
cuiganhat0 - 1 scp67892021
cuiganhat3 - 1 zero123
cuiganhat1 - 1 bestcaro
cuiganhat0 - 1 lorion
cuiganhat3 - 0 nhatmai
cuiganhat1 - 0 susikoi
cuiganhat3 - 0 remkeomut
cuiganhat4 - 0 amanda
cuiganhat1 - 0 ducati
cuiganhat1 - 2 xuanhoai
cuiganhat1 - 0 nonamevn
cuiganhat2 - 0 aconnongthon
cuiganhat2 - 1 michnhi
cuiganhat4 - 3 yoona
cuiganhat3 - 0 sieuga
cuiganhat2 - 0 regina
cuiganhat0 - 2 thanhthanh2k7
cuiganhat1 - 0 eketao
cuiganhat2 - 0 giotmua
cuiganhat3 - 1 mrboo
cuiganhat2 - 1 teoteo
cuiganhat2 - 2 alita
cuiganhat3 - 1 thienloi
cuiganhat0 - 1 director
cuiganhat4 - 3 caonhocodon
cuiganhat1 - 0 hongtran6789
cuiganhat1 - 0 tranducnam
cuiganhat2 - 1 vanltt
cuiganhat0 - 1 bingan
cuiganhat3 - 1 tuliphalan
cuiganhat5 - 0 gaodo
cuiganhat1 - 0 flash
cuiganhat2 - 1 ladieubong
cuiganhat2 - 0 bachdiep4869
cuiganhat4 - 0 louis
cuiganhat1 - 0 thaobr213
cuiganhat1 - 2 nagato
cuiganhat2 - 0 hades
cuiganhat2 - 2 tieuyeutinh
cuiganhat2 - 0 reddragonvi
cuiganhat1 - 1 newleftqueen
cuiganhat2 - 2 vitty
cuiganhat1 - 0 ohmygod
cuiganhat1 - 1 vuamui
cuiganhat3 - 2 ruacon
cuiganhat2 - 0 huongly
cuiganhat0 - 1 anansieukute
cuiganhat0 - 4 botran
cuiganhat0 - 1 tom2000
cuiganhat0 - 1 askar
cuiganhat0 - 2 thamlang
cuiganhat5 - 3 shupapol
cuiganhat0 - 2 death73
cuiganhat2 - 1 cuopbiensoh2o
cuiganhat1 - 0 jinjoonbouwu
cuiganhat1 - 0 dung0975146154
cuiganhat0 - 2 assakyr
cuiganhat4 - 1 mrhuandz