justforfun
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,760
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.83%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
justforfun4 - 0 heoway
justforfun9 - 5 nan007
justforfun1 - 0 canhty
justforfun2 - 3 haicuibap
justforfun2 - 0 anh1101pvc327
justforfun0 - 5 sweetberry
justforfun4 - 1 thuphuongle99
justforfun7 - 2 cuccu
justforfun3 - 0 quangvinh1985
justforfun0 - 9 freedomman
justforfun0 - 5 sieucaothu0508
justforfun4 - 7 husky
justforfun0 - 1 tttung24
justforfun0 - 10 xumy123321
justforfun6 - 1 gatamky2020
justforfun3 - 4 hoadongtien00
justforfun2 - 0 lamcaro
justforfun5 - 0 babyboss
justforfun2 - 0 phucphuc123237777
justforfun0 - 1 quangmetro
justforfun10 - 5 nguoivohinh
justforfun3 - 9 silvermoon
justforfun6 - 1 thuytinhkhoc
justforfun3 - 3 fucklife
justforfun2 - 0 quangthinh
justforfun0 - 1 love74
justforfun3 - 2 caonhocodon
justforfun4 - 5 cuiganhat
justforfun3 - 2 kythutudo
justforfun4 - 1 kulito
justforfun0 - 1 ttntvt
justforfun1 - 0 fnckboiz
justforfun1 - 0 tuyen0088
justforfun0 - 1 congchelseahd
justforfun0 - 1 kingday
justforfun7 - 4 chihiro
justforfun7 - 3 krixi
justforfun3 - 1 langtu
justforfun5 - 1 giotmua
justforfun7 - 2 vanltt
justforfun8 - 6 cry99
justforfun4 - 1 vuamui
justforfun3 - 3 sieuga
justforfun2 - 0 assakyr
justforfun3 - 0 mrrua
justforfun12 - 0 phongyeu
justforfun8 - 5 aiamcaro
justforfun7 - 3 mrboo
justforfun1 - 0 brcnze5
justforfun19 - 5 suneo
justforfun10 - 8 bluejune
justforfun6 - 2 nolan
justforfun15 - 7 hippo
justforfun7 - 1 tieuling
justforfun16 - 5 tranducnam
justforfun17 - 10 tata88
justforfun11 - 5 nhabanbo
justforfun0 - 1 yenthanh
justforfun2 - 0 trienchill
justforfun6 - 2 thienloi
justforfun7 - 1 alita
justforfun10 - 4 ruacon
justforfun15 - 7 lucky
justforfun5 - 2 hongtran6789
justforfun0 - 3 gatamky2014
justforfun6 - 6 ngocluuly
justforfun0 - 1 alibaba
justforfun3 - 0 dung0975146154
justforfun11 - 4 peheo
justforfun5 - 0 phonggaf
justforfun2 - 0 teoteo
justforfun0 - 1 hades
justforfun1 - 2 flash
justforfun19 - 16 paradol
justforfun3 - 4 banglangtim
justforfun1 - 0 long123456
justforfun1 - 0 hoangkim103