dinhvanvoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,480
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 79.00%
  • Chỉ số xã hội 100
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dinhvanvoi3 - 0 lanthanh
dinhvanvoi5 - 3 canho
dinhvanvoi2 - 0 kyhoi
dinhvanvoi2 - 0 thienthan999
dinhvanvoi3 - 0 onlytrust
dinhvanvoi3 - 1 sbc1111
dinhvanvoi2 - 0 thutrang
dinhvanvoi16 - 7 cuong97
dinhvanvoi2 - 0 kidboy
dinhvanvoi7 - 2 sauminh
dinhvanvoi8 - 3 scp67892021
dinhvanvoi2 - 0 hoadongtien00
dinhvanvoi2 - 1 phuongkarry
dinhvanvoi2 - 0 giodaingan
dinhvanvoi2 - 0 happy123
dinhvanvoi2 - 1 hothanh
dinhvanvoi2 - 0 phuongkitty
dinhvanvoi3 - 0 ltb0506
dinhvanvoi2 - 0 ngannguyen
dinhvanvoi2 - 0 thanhlong
dinhvanvoi2 - 0 bangtam2312
dinhvanvoi1 - 6 pistachio
dinhvanvoi2 - 0 toxuanhoang
dinhvanvoi3 - 2 tuoiconrong
dinhvanvoi0 - 2 thanhthanh2k7
dinhvanvoi3 - 0 moitapchoi1
dinhvanvoi2 - 0 thythy2021
dinhvanvoi6 - 4 forfun
dinhvanvoi2 - 1 mailady
dinhvanvoi2 - 0 suoingoc
dinhvanvoi3 - 0 nammien
dinhvanvoi5 - 6 buumbuum
dinhvanvoi3 - 1 nguyenhonganh
dinhvanvoi1 - 0 vangbacdaquy
dinhvanvoi2 - 0 phuongxoan
dinhvanvoi1 - 5 sweetberry
dinhvanvoi1 - 0 pingpong
dinhvanvoi3 - 1 toanluf
dinhvanvoi2 - 1 dolphin
dinhvanvoi4 - 0 alphax
dinhvanvoi2 - 1 sieutron
dinhvanvoi2 - 0 vanvolang
dinhvanvoi2 - 0 phuongminh
dinhvanvoi4 - 1 bapcaingoc
dinhvanvoi0 - 2 nht1309
dinhvanvoi1 - 0 vnvodich1
dinhvanvoi5 - 3 ngocluan
dinhvanvoi2 - 0 thuydung25
dinhvanvoi3 - 0 paduc
dinhvanvoi7 - 2 nhimxu
dinhvanvoi2 - 1 hoaanhdao2008
dinhvanvoi4 - 1 thuytinhkhoc
dinhvanvoi4 - 2 lamcaro
dinhvanvoi2 - 0 bthfa
dinhvanvoi1 - 0 jachsoon128890
dinhvanvoi1 - 0 thaobr213
dinhvanvoi1 - 0 heoconhamchoi
dinhvanvoi1 - 3 silvermoon
dinhvanvoi0 - 1 phonggaf
dinhvanvoi1 - 2 cuiganhat
dinhvanvoi1 - 0 hieula
dinhvanvoi1 - 0 huongkute
dinhvanvoi1 - 1 hamynn
dinhvanvoi2 - 0 cobebencuaso
dinhvanvoi0 - 3 freedomman
dinhvanvoi3 - 1 xm123
dinhvanvoi0 - 4 husky
dinhvanvoi5 - 4 saosaysua
dinhvanvoi9 - 6 khoailangnuong
dinhvanvoi1 - 1 gatamky2014
dinhvanvoi1 - 0 babyboss
dinhvanvoi3 - 0 caro123
dinhvanvoi1 - 1 ladieubong
dinhvanvoi0 - 1 nan007
dinhvanvoi1 - 0 tieuling
dinhvanvoi2 - 0 nhatmai
dinhvanvoi2 - 0 flash
dinhvanvoi3 - 1 bongo
dinhvanvoi4 - 1 tuyen0088
dinhvanvoi1 - 0 robo085
dinhvanvoi2 - 0 robo097
dinhvanvoi5 - 4 robo025
dinhvanvoi4 - 0 robo077
dinhvanvoi8 - 2 robo045
dinhvanvoi2 - 0 an113
dinhvanvoi0 - 1 robo009
dinhvanvoi3 - 1 robo007
dinhvanvoi2 - 0 thimhuong
dinhvanvoi0 - 1 pianooo
dinhvanvoi20 - 15 diegohoang
dinhvanvoi2 - 2 aconnongthon
dinhvanvoi1 - 0 gaodo
dinhvanvoi7 - 2 tonyus
dinhvanvoi0 - 2 nhabanbo
dinhvanvoi4 - 1 nolan
dinhvanvoi0 - 1 phongca
dinhvanvoi10 - 5 nqthacker
dinhvanvoi9 - 13 paradol
dinhvanvoi2 - 0 susikoi
dinhvanvoi4 - 5 tata88