thangchin
  • Hạng ...
  • Ngọc 47,619
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.62%
  • Chỉ số xã hội 91
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thangchin3 - 0 vesau
thangchin1 - 0 happykid76
thangchin1 - 0 kulito
thangchin11 - 2 vtvtvt
thangchin3 - 0 muxuden2021
thangchin2 - 0 shinken
thangchin6 - 3 nganhuong
thangchin6 - 3 nguyentam2k
thangchin1 - 0 firouz
thangchin3 - 0 carohcm
thangchin3 - 3 tamthuong262
thangchin1 - 0 rubikson
thangchin3 - 0 husky
thangchin1 - 0 yummi
thangchin1 - 3 x0nguoidanhco0x
thangchin2 - 0 taladanbienma
thangchin2 - 0 choicaro
thangchin1 - 0 heloooooooooo
thangchin2 - 0 hungzuop2
thangchin4 - 6 khaihuyen999
thangchin2 - 2 heoboyoio
thangchin4 - 7 vuaphapthuatkybi
thangchin15 - 10 cuong97
thangchin1 - 0 kinvip
thangchin23 - 1 waifu207otaku
thangchin1 - 0 sirqq
thangchin2 - 0 hieuga
thangchin1 - 0 ngang123
thangchin0 - 2 sweetberry
thangchin4 - 2 sitaile
thangchin0 - 1 nhockiv
thangchin0 - 2 director
thangchin1 - 0 sugarbaby
thangchin1 - 0 kungfugirl
thangchin1 - 0 thaibinhduong
thangchin3 - 0 launchsite
thangchin3 - 0 nguyenmanhlama01
thangchin1 - 0 btp2k8
thangchin4 - 0 a4toto
thangchin5 - 0 hdmi2000
thangchin4 - 1 hatchback
thangchin2 - 0 yeuduoi
thangchin8 - 4 doneforme
thangchin7 - 1 son23
thangchin2 - 0 thuykieu
thangchin1 - 0 vanbaoduyvn
thangchin2 - 0 bongbongmua12
thangchin8 - 4 trongdat28
thangchin1 - 0 kochoi
thangchin2 - 0 cumeo
thangchin3 - 0 cuacon6
thangchin2 - 0 cuacon3
thangchin19 - 16 silvermoon
thangchin4 - 0 macbookpro
thangchin6 - 0 boomx
thangchin2 - 0 nagato
thangchin15 - 0 cuacon2
thangchin1 - 0 matrancaro
thangchin3 - 0 vdelta
thangchin1 - 3 covid19
thangchin16 - 1 onlytrust
thangchin1 - 0 totoro
thangchin8 - 0 hoadongtien00
thangchin6 - 1 mayakieu
thangchin2 - 2 kidboy
thangchin3 - 2 hieuhieuhieu
thangchin39 - 4 luckystar
thangchin1 - 0 phucxo
thangchin6 - 1 babyboss
thangchin1 - 0 spicylime
thangchin3 - 0 vietpro123789
thangchin2 - 0 accdif
thangchin1 - 0 vfghdcwehs
thangchin6 - 2 kehuydiet2802
thangchin1 - 0 hangnguyenthi
thangchin5 - 2 dapcan
thangchin5 - 1 quangquang
thangchin12 - 3 nhatmai
thangchin3 - 0 vidung2a3
thangchin2 - 0 quanj8
thangchin1 - 3 thanhthanh2k7
thangchin1 - 0 hyvonggio
thangchin1 - 0 hoangtuhieu95
thangchin0 - 1 pianooo
thangchin1 - 0 haicuibap
thangchin1 - 0 gianguyen
thangchin0 - 1 thanhthanh2k8
thangchin4 - 0 halan1410
thangchin2 - 0 gatamky2014
thangchin3 - 0 vitty
thangchin0 - 1 thienloi