khailev111
  • Hạng ...
  • Ngọc 297
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 5.26%
  • Chỉ số xã hội 76
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khailev1110 - 4 bibi0101
khailev1110 - 2 tahuuson
khailev1113 - 5 maruko
khailev1115 - 6 teoteo
khailev1110 - 3 lyquoc
khailev1111 - 0 wedgjj
khailev1110 - 1 paradol
khailev1110 - 3 nguyentri10x
khailev1111 - 4 hannie
khailev1114 - 5 phuongxoan
khailev1112 - 0 nhi9897
khailev1112 - 9 myhangsg
khailev1111 - 1 trang90
khailev1111 - 3 tuanlongtt
khailev1111 - 2 chauky77
khailev1115 - 8 cuccu
khailev1111 - 3 phungtien
khailev1110 - 3 socnau
khailev1112 - 4 xuanthupro
khailev1111 - 5 vesau
khailev1111 - 3 ngocluan
khailev1113 - 7 happy123
khailev1110 - 2 hieula
khailev1111 - 1 chuotbobo
khailev1113 - 4 nhipcautre21
khailev1116 - 6 vanvolang
khailev1113 - 5 giodaingan
khailev1110 - 1 haicuibap
khailev1113 - 3 huynhbaobao
khailev1110 - 2 heoway
khailev1111 - 1 viphung
khailev1110 - 7 luke911
khailev1112 - 4 support
khailev1113 - 4 beyeupk
khailev1112 - 2 ailmsao
khailev1112 - 2 hoagiay123
khailev1115 - 1 vinhlev222
khailev1110 - 3 giotmua
khailev1110 - 1 duongmd7002
khailev1112 - 10 tata88
khailev1112 - 5 bingan
khailev1112 - 6 tuyetanh
khailev1110 - 3 thimhuong
khailev1111 - 8 michnhi
khailev1110 - 3 denhayden
khailev1110 - 4 krixi
khailev1110 - 1 love74
khailev1112 - 4 chihiro
khailev1111 - 6 behai34
khailev1110 - 3 yoona
khailev1110 - 1 silvermoon
khailev1111 - 7 suneo
khailev1111 - 7 diegohoang
khailev1110 - 5 sansvirus
khailev1111 - 0 sirenhead
khailev1112 - 3 mrrua
khailev1110 - 6 caonhocodon
khailev1113 - 9 eketao
khailev1110 - 4 phongyeu
khailev1111 - 7 alibaba
khailev1110 - 1 buomchua
khailev1110 - 1 nagato
khailev1110 - 2 cry99
khailev1111 - 5 dragon
khailev1110 - 5 phongca
khailev1111 - 4 bexinkk
khailev1110 - 5 darius
khailev1110 - 3 gacontapta
khailev1114 - 13 cuopbiensoh2o
khailev1110 - 4 mynno
khailev1110 - 7 ruacon
khailev1110 - 1 thienthan28
khailev1111 - 9 aconnongthon
khailev1111 - 20 kimhien15
khailev1111 - 1 henryct
khailev1113 - 6 jachsoon128890