dangtiendung
  • Hạng 36
  • Ngọc 62,802
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 92.57%
  • Chỉ số xã hội 148
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangtiendung11 - 3 sieutron
dangtiendung1 - 0 lovewinter
dangtiendung3 - 0 khoailangnuong
dangtiendung5 - 1 jang80
dangtiendung1 - 0 ngocluan
dangtiendung4 - 0 serahwang
dangtiendung5 - 0 hannie
dangtiendung5 - 0 nhathaha
dangtiendung4 - 0 hoangduy357
dangtiendung6 - 0 builan0209
dangtiendung5 - 0 thuanvane
dangtiendung7 - 0 mayakieu
dangtiendung1 - 0 thuyt1
dangtiendung1 - 0 quangmetro
dangtiendung1 - 0 dolphin
dangtiendung5 - 1 dragon
dangtiendung3 - 0 binhnhi
dangtiendung0 - 1 yephdith
dangtiendung2 - 0 huongkute
dangtiendung2 - 0 osin2k
dangtiendung5 - 0 thinpham
dangtiendung1 - 0 badboy
dangtiendung2 - 0 dangtiendo
dangtiendung2 - 0 phumyhung
dangtiendung3 - 0 mjetran
dangtiendung6 - 0 lyquoc
dangtiendung1 - 0 phuongkarry
dangtiendung3 - 0 cuopbiensoh2o
dangtiendung11 - 0 mynno
dangtiendung6 - 0 paradol
dangtiendung4 - 0 huyluxz
dangtiendung1 - 0 onlytrust
dangtiendung1 - 0 hdmi2000
dangtiendung2 - 0 chaule3
dangtiendung7 - 0 viphung
dangtiendung2 - 4 vtvtvt
dangtiendung0 - 4 lvthia1989
dangtiendung2 - 0 trunghieu87
dangtiendung4 - 0 saosaysua
dangtiendung3 - 1 yumkhin
dangtiendung4 - 1 tahuy
dangtiendung2 - 0 lemaipa
dangtiendung3 - 0 paduc
dangtiendung5 - 0 yoshida
dangtiendung1 - 0 thuytinhkhoc
dangtiendung11 - 3 vientuong
dangtiendung2 - 0 nguyenduyduc
dangtiendung0 - 1 saphia
dangtiendung4 - 0 linda
dangtiendung2 - 2 nupakachi
dangtiendung5 - 0 giacmomh
dangtiendung1 - 0 minhquan58
dangtiendung1 - 0 xuanthupro
dangtiendung2 - 1 tuongsinh
dangtiendung2 - 0 doubar
dangtiendung2 - 0 peheo
dangtiendung1 - 0 teoteo
dangtiendung1 - 1 thuykieu
dangtiendung2 - 0 tranhang07
dangtiendung5 - 1 maruko
dangtiendung15 - 0 huongly
dangtiendung6 - 0 suoingoc
dangtiendung2 - 1 hoaanhdao2008
dangtiendung1 - 1 covid19
dangtiendung4 - 1 nhipcautre21
dangtiendung2 - 0 vitty
dangtiendung3 - 0 heoway
dangtiendung1 - 0 dorabase
dangtiendung2 - 0 sieuga
dangtiendung4 - 0 aconnongthon
dangtiendung4 - 0 giodaingan
dangtiendung3 - 0 thuong95
dangtiendung4 - 0 yoona
dangtiendung11 - 1 supersen
dangtiendung5 - 1 boomx
dangtiendung4 - 0 trienchill
dangtiendung3 - 0 thienloi
dangtiendung4 - 0 tuanlongtt
dangtiendung5 - 0 beyeupk
dangtiendung5 - 1 heokool
dangtiendung3 - 0 kidboy
dangtiendung3 - 0 nhimxu
dangtiendung4 - 0 bapcaingoc
dangtiendung3 - 0 thaonguyencafe
dangtiendung3 - 0 mailady
dangtiendung3 - 0 chauky77
dangtiendung2 - 0 anhkhongquantam
dangtiendung1 - 0 songgio
dangtiendung5 - 0 thutrang
dangtiendung1 - 0 tuyen0088
dangtiendung0 - 1 hyvonggio
dangtiendung0 - 1 thanhthanh2k7
dangtiendung1 - 0 hoangquan
dangtiendung0 - 1 director
dangtiendung1 - 0 pianooo
dangtiendung1 - 0 gianguyen
dangtiendung1 - 0 sirenhead
dangtiendung1 - 0 manchausa
dangtiendung1 - 0 kythutudo
dangtiendung2 - 0 heorung18