nguyenvancu
  • Hạng ...
  • Ngọc 81
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 47.00%
  • Chỉ số xã hội 200
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenvancu15 - 14 heokool
nguyenvancu6 - 5 hoarung
nguyenvancu5 - 3 thuydung25
nguyenvancu0 - 3 caroforfun99999
nguyenvancu6 - 8 vesau
nguyenvancu3 - 0 happy123
nguyenvancu4 - 1 vuongkhanh
nguyenvancu13 - 10 toanluf
nguyenvancu10 - 11 nhatvy2291
nguyenvancu10 - 1 socnau
nguyenvancu11 - 16 lanthanh
nguyenvancu6 - 1 tuoiconrong
nguyenvancu24 - 13 canho
nguyenvancu1 - 0 phameco
nguyenvancu5 - 5 chuotmom
nguyenvancu24 - 12 phuongxoan
nguyenvancu9 - 17 hanhphucvotan
nguyenvancu0 - 2 caothutapchoi
nguyenvancu1 - 0 danhtoanthua
nguyenvancu5 - 14 ladieubong
nguyenvancu0 - 1 carer
nguyenvancu2 - 3 arsenalfc96
nguyenvancu6 - 4 hoamoclan
nguyenvancu21 - 16 duyen10
nguyenvancu6 - 2 vangbacdaquy
nguyenvancu26 - 14 jang80
nguyenvancu0 - 3 tapsu
nguyenvancu6 - 10 gup222
nguyenvancu1 - 3 lamcaro2
nguyenvancu9 - 6 baniphonere
nguyenvancu2 - 0 vuabip
nguyenvancu1 - 5 dunglun
nguyenvancu1 - 2 vittroi
nguyenvancu6 - 3 mavuong
nguyenvancu3 - 1 pingpong
nguyenvancu8 - 1 lemaipa
nguyenvancu4 - 4 diemcaro04999
nguyenvancu10 - 9 yoshida
nguyenvancu2 - 1 dumethaklon
nguyenvancu7 - 10 dolphin
nguyenvancu3 - 0 tralacmi
nguyenvancu7 - 2 binhnhi
nguyenvancu11 - 4 dorabase
nguyenvancu13 - 5 quangmetro
nguyenvancu2 - 0 quangy6789
nguyenvancu5 - 2 saosaysua
nguyenvancu2 - 0 thaomoc
nguyenvancu3 - 0 mikochan
nguyenvancu3 - 6 xuanthupro
nguyenvancu0 - 1 ltb0605
nguyenvancu1 - 1 chyndt
nguyenvancu1 - 0 minhhao
nguyenvancu2 - 3 minhkhoi
nguyenvancu23 - 15 nguoivohinh
nguyenvancu3 - 3 hamynn
nguyenvancu4 - 0 tuanlongtt
nguyenvancu0 - 5 trungtcc
nguyenvancu12 - 1 ladan6
nguyenvancu1 - 1 cuiganhat
nguyenvancu9 - 1 nhipcautre21
nguyenvancu16 - 17 thuytinhkhoc
nguyenvancu15 - 4 quachdozz
nguyenvancu1 - 2 botbien
nguyenvancu9 - 4 phuongkarry
nguyenvancu7 - 5 thuong95
nguyenvancu7 - 3 phuongminh
nguyenvancu7 - 1 giodaingan
nguyenvancu4 - 2 ngocluan
nguyenvancu8 - 10 heoconhamchoi
nguyenvancu0 - 3 sauminh
nguyenvancu11 - 1 khiconjx
nguyenvancu21 - 13 thythy2021
nguyenvancu16 - 11 trucmai
nguyenvancu1 - 2 scp67892021
nguyenvancu2 - 0 kairon
nguyenvancu1 - 0 sakata26
nguyenvancu11 - 1 nam664
nguyenvancu22 - 19 trunghieu87
nguyenvancu20 - 24 tranhang07
nguyenvancu14 - 11 lanhphong
nguyenvancu0 - 1 serahwang
nguyenvancu6 - 2 ngocruby9x
nguyenvancu17 - 13 beyeupk
nguyenvancu59 - 52 h2so4
nguyenvancu7 - 3 chuotbobo
nguyenvancu1 - 5 bangtam2312
nguyenvancu3 - 5 dangky1lan
nguyenvancu7 - 5 thuphuongle99
nguyenvancu8 - 3 hannie
nguyenvancu2 - 1 fbngohai
nguyenvancu0 - 2 thanhlong
nguyenvancu8 - 0 nhimxu
nguyenvancu19 - 26 nguyenhonganh
nguyenvancu13 - 15 buonnhoem
nguyenvancu14 - 9 nguyentri10x
nguyenvancu16 - 10 alphax
nguyenvancu9 - 6 dungtrieu
nguyenvancu5 - 11 nhocyeusky
nguyenvancu9 - 15 happykid76
nguyenvancu11 - 19 heoway