shupapol
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,448
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.27%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
shupapol2 - 5 lazytomcat
shupapol5 - 4 ekxanh
shupapol33 - 26 lanhphong
shupapol8 - 15 quangmetro
shupapol2 - 2 dungtrieu
shupapol0 - 4 sauminh
shupapol2 - 0 bao2k7ok
shupapol2 - 3 jang80
shupapol1 - 5 serahwang
shupapol3 - 0 phat123pro
shupapol3 - 1 quachdozz
shupapol2 - 0 chuotmom
shupapol3 - 1 chauky77
shupapol3 - 0 suoingoc
shupapol4 - 0 trannhat
shupapol10 - 7 hoagiay123
shupapol2 - 1 toanluf
shupapol9 - 9 hanhphucvotan
shupapol0 - 2 lamcaro
shupapol5 - 5 happy123
shupapol4 - 2 thuytinhkhoc
shupapol1 - 3 nhatvy2291
shupapol2 - 2 mikochan
shupapol6 - 5 bapcaingoc
shupapol2 - 6 phuongkarry
shupapol4 - 3 vietnamdo
shupapol2 - 0 giodaingan
shupapol6 - 3 huongkute
shupapol1 - 0 qindy
shupapol2 - 0 phungtien
shupapol1 - 5 lemaipa
shupapol5 - 6 luke911
shupapol2 - 1 viphung
shupapol4 - 0 nhocyeusky
shupapol8 - 7 vnnguyendung
shupapol3 - 4 buonnhoem
shupapol29 - 20 hades
shupapol31 - 27 apollo
shupapol6 - 4 behai34
shupapol1 - 0 secret123
shupapol6 - 11 alita
shupapol2 - 0 ahihihihi
shupapol3 - 4 titus
shupapol14 - 18 bexinkk
shupapol6 - 5 mrrua
shupapol16 - 9 kimhien15
shupapol16 - 11 phongyeu
shupapol19 - 18 hippo
shupapol3 - 5 cuiganhat
shupapol10 - 9 tuyetanh
shupapol10 - 12 gacontapta
shupapol14 - 6 aconnongthon
shupapol3 - 8 paradol
shupapol0 - 2 vikend
shupapol3 - 0 yenthanh
shupapol15 - 14 boomx
shupapol14 - 8 tranducnam
shupapol1 - 0 gaodo
shupapol10 - 7 thimhuong
shupapol4 - 9 bluejune
shupapol2 - 7 supersen
shupapol1 - 7 mrboo
shupapol18 - 16 thienloi
shupapol10 - 11 aiamcaro
shupapol2 - 0 tieuholy
shupapol16 - 12 nhabanbo
shupapol2 - 3 kulito
shupapol0 - 3 peheo
shupapol3 - 4 lucky
shupapol9 - 10 trienchill
shupapol2 - 2 dragon
shupapol16 - 16 yoona
shupapol8 - 4 cry99
shupapol2 - 5 susikoi
shupapol12 - 6 huongly
shupapol0 - 2 caonhocodon
shupapol7 - 7 vanltt
shupapol1 - 4 hoangngoan
shupapol1 - 0 kidalone
shupapol8 - 11 sangbd
shupapol0 - 5 tom2000
shupapol5 - 9 ngocluuly
shupapol13 - 6 giotmua
shupapol3 - 3 michnhi
shupapol1 - 10 vuamui
shupapol0 - 1 hoangquan
shupapol1 - 0 cc123
shupapol3 - 0 zero123