vikend
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,414
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.85%
  • Chỉ số xã hội 122
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vikend2 - 0 toxuanhoang
vikend2 - 1 nammien
vikend20 - 9 firouz
vikend2 - 12 redwolf
vikend8 - 2 corona
vikend4 - 0 thuypando119
vikend1 - 0 ongbaoi
vikend5 - 1 thienthan999
vikend0 - 2 longhung
vikend13 - 15 nhatmai
vikend1 - 2 blackwidow
vikend7 - 3 support
vikend1 - 3 dungnhinlai
vikend2 - 1 chiukonoi
vikend2 - 0 phamvo
vikend4 - 0 sieutron
vikend6 - 0 happykid76
vikend2 - 2 linhlucden
vikend1 - 0 carohcm
vikend2 - 0 toloveru
vikend5 - 1 krixi
vikend0 - 3 muathulangquen
vikend5 - 0 ngocsonhb
vikend1 - 0 dorabase
vikend10 - 6 quangquang
vikend2 - 0 lanhphong
vikend0 - 2 lamcaro2
vikend2 - 0 khanhngoc
vikend1 - 0 sagocarer
vikend6 - 13 botbien
vikend2 - 0 huyyeurin
vikend19 - 25 vuaphapthuatkybi
vikend3 - 0 hochitrung
vikend0 - 7 helloworld
vikend3 - 0 caothutapchoi
vikend2 - 0 quocvuong2410
vikend7 - 1 tuanlongtt
vikend3 - 8 lasaurieng
vikend6 - 2 ngocluan
vikend1 - 10 fujiwarasai
vikend0 - 1 lovekr01
vikend3 - 1 nkocdethuong
vikend1 - 0 hsl123
vikend1 - 0 badboy
vikend3 - 0 ngocruby9x
vikend2 - 1 mjetran
vikend4 - 1 arsenalfc96
vikend1 - 1 babyposs
vikend19 - 22 cuong97
vikend4 - 1 kentpham
vikend4 - 0 huongkute
vikend1 - 0 baniphonere
vikend1 - 0 luxubu
vikend5 - 0 thanhdat19992894
vikend1 - 0 thuongngon
vikend3 - 0 thutrang
vikend2 - 0 vientuong
vikend3 - 0 cuccu
vikend2 - 2 saulucsix
vikend1 - 0 carer
vikend2 - 3 scp67892021
vikend3 - 0 beyeupk
vikend3 - 0 scary278
vikend1 - 3 nguyentam2k
vikend1 - 0 ladieubong
vikend2 - 10 khongbietchoi
vikend0 - 5 xuanhoai
vikend14 - 27 buoidayne
vikend1 - 2 silvermoon
vikend1 - 3 freedomman
vikend2 - 0 shupapol
vikend3 - 0 keodeo
vikend1 - 0 chuyenluat1
vikend5 - 1 mrboo
vikend2 - 0 negus
vikend6 - 2 paradol
vikend0 - 2 pianooo
vikend0 - 1 director
vikend1 - 1 bexinkk
vikend4 - 2 cudongtai
vikend5 - 1 tuliphalan
vikend15 - 4 giotmua
vikend4 - 1 vitty
vikend2 - 7 nqthacker
vikend3 - 0 dragon
vikend1 - 2 tata88
vikend0 - 1 adorabat
vikend3 - 5 vhtsmart
vikend3 - 0 flash
vikend5 - 0 phongyeu
vikend9 - 4 boomx
vikend1 - 6 kisei
vikend4 - 2 love74
vikend5 - 0 phongca
vikend0 - 2 michnhi
vikend0 - 1 kulito
vikend3 - 0 hellomthfucker
vikend1 - 0 huuluan39
vikend7 - 2 bongo
vikend4 - 1 thienthan28