hongtran6789
  • Hạng ...
  • Ngọc 510
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.05%
  • Chỉ số xã hội 198
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hongtran67897 - 0 khanhhuyen123
hongtran67893 - 0 dngannn
hongtran67891 - 0 beotay2016
hongtran67891 - 7 scp67892021
hongtran67892 - 0 sysang96
hongtran67890 - 1 lucky
hongtran67891 - 0 namcute06
hongtran67891 - 0 buomchua
hongtran67891 - 3 yenthanh
hongtran67894 - 1 doandaihiep
hongtran67891 - 0 rtn0000
hongtran67894 - 0 kuhoabmt
hongtran67891 - 0 ha1234
hongtran678914 - 4 gudanhun
hongtran67893 - 0 bububi
hongtran67894 - 0 tuananh56
hongtran67891 - 5 yellowrain
hongtran67896 - 1 minmin
hongtran67894 - 0 phuc1231
hongtran67891 - 3 concacon
hongtran67895 - 7 hoanglan
hongtran67891 - 3 quangthinh
hongtran67893 - 0 nghi27
hongtran67890 - 1 negus
hongtran67896 - 3 lamcaro
hongtran67892 - 1 mrboo
hongtran67891 - 0 beyou123
hongtran67898 - 0 akahaizaki
hongtran67891 - 1 surewin
hongtran67895 - 0 gao1012
hongtran67891 - 1 beerus
hongtran67890 - 1 semoka
hongtran67890 - 1 michnhi
hongtran67891 - 0 nguoichoi123
hongtran67891 - 0 sosodeep
hongtran67891 - 5 fnckboiz
hongtran67892 - 3 bonnie1234
hongtran67891 - 1 noway
hongtran67894 - 0 ares1234
hongtran67891 - 0 brenna
hongtran67896 - 10 gatamky2020
hongtran67890 - 1 husky
hongtran67890 - 1 congiola
hongtran67891 - 2 manii
hongtran67890 - 1 kingday
hongtran67891 - 0 phamhoang1802
hongtran67891 - 0 rasdivetry
hongtran67890 - 3 vnvodich1
hongtran67893 - 5 nguoimoi2021
hongtran67891 - 2 hoangkhanhlinh
hongtran67892 - 0 kingsai
hongtran67892 - 0 antuong
hongtran67890 - 1 botran
hongtran67890 - 1 cuiganhat
hongtran678912 - 0 quochuy
hongtran67890 - 1 anansieukute
hongtran67892 - 0 glossyoongs
hongtran67890 - 3 tapchoico
hongtran67894 - 0 kha236
hongtran67896 - 0 hanny
hongtran67895 - 0 shuu18
hongtran678912 - 23 gatamky2014
hongtran67891 - 0 thanh2401
hongtran67890 - 2 tieuling
hongtran678915 - 20 noname
hongtran67892 - 5 justforfun
hongtran67893 - 1 nhokst2003
hongtran67892 - 0 hoangprovjp
hongtran67890 - 2 catbuihp2016
hongtran67897 - 0 thanhkhang123
hongtran67894 - 0 datnguvl
hongtran67890 - 4 sweetberry
hongtran67890 - 1 tuyetanh
hongtran67890 - 1 pianooo
hongtran67895 - 1 daithinh1307
hongtran67897 - 0 hungvn1123
hongtran67891 - 0 scp106
hongtran67893 - 5 sakura
hongtran67892 - 0 ngokngheck
hongtran67895 - 1 abcoed
hongtran67892 - 3 sirenhead
hongtran67890 - 1 meoww
hongtran67891 - 1 tieuyeutinh
hongtran67893 - 0 hannguyen
hongtran67891 - 1 congchelseahd
hongtran67891 - 0 thght
hongtran67895 - 0 nguyenthutra
hongtran67891 - 3 vhtsmart
hongtran67893 - 0 thaodeptrai
hongtran67893 - 0 trongyy
hongtran67895 - 0 dath3n18
hongtran67890 - 1 director
hongtran67890 - 2 thanhthanh2k7
hongtran678913 - 4 phuongdong2007
hongtran67897 - 1 dathen12
hongtran67898 - 10 votinh
hongtran67891 - 0 caonhocodon
hongtran67892 - 4 teoteo
hongtran678913 - 0 tuan512007
hongtran67893 - 4 titus