fucklife
  • Hạng ...
  • Ngọc 540
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 77.71%
  • Chỉ số xã hội 157
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
fucklife5 - 3 cumeo
fucklife3 - 3 anhhong9011
fucklife6 - 3 nhimxu
fucklife4 - 3 qindy
fucklife10 - 4 cobebencuaso
fucklife1 - 1 vsooyaaa
fucklife1 - 1 thienthan999
fucklife0 - 1 dobachthao
fucklife15 - 12 thuong95
fucklife8 - 1 thanhvan2021
fucklife4 - 2 nhibuong
fucklife5 - 4 covid19
fucklife14 - 4 vesau
fucklife3 - 0 suoingoc
fucklife1 - 0 cuccu
fucklife5 - 2 jang80
fucklife16 - 8 bangtam2312
fucklife3 - 4 dunglun
fucklife2 - 0 thuyhoa90
fucklife0 - 1 cutataxoa123xacutara
fucklife1 - 1 ilovekimyen1999
fucklife5 - 5 vuaphapthuatkybi
fucklife2 - 0 khoailangnuong
fucklife1 - 0 pingpong
fucklife13 - 30 cuong97
fucklife12 - 3 trucmai
fucklife5 - 0 quangmetro
fucklife5 - 1 uizaaaaa
fucklife5 - 0 heoconhamchoi
fucklife2 - 0 ngocruby9x
fucklife3 - 0 lamcaro2
fucklife0 - 1 ok123456
fucklife12 - 4 serahwang
fucklife1 - 0 btp2k8
fucklife6 - 10 botbien
fucklife15 - 5 mailady
fucklife4 - 1 ltb0506
fucklife8 - 4 minhkhoi
fucklife13 - 4 phungtien
fucklife5 - 1 thythy2021
fucklife9 - 4 binhnhi
fucklife1 - 0 huongq
fucklife2 - 0 nhatmai
fucklife10 - 1 duyen10
fucklife1 - 1 heokute
fucklife4 - 0 thuphuongle99
fucklife6 - 2 bapcaingoc
fucklife5 - 0 thutrang
fucklife1 - 1 thanhdat19992894
fucklife3 - 0 luxubu
fucklife1 - 0 jamasu1226
fucklife2 - 0 mikochan
fucklife1 - 0 alphax
fucklife0 - 1 hoagiay123
fucklife4 - 2 nampro
fucklife11 - 2 tranhang07
fucklife3 - 2 heodat91
fucklife16 - 15 scp67892021
fucklife6 - 14 ladieubong
fucklife2 - 0 cmlq1234
fucklife1 - 1 minhquan58
fucklife2 - 0 vodanh123
fucklife0 - 1 quangquang
fucklife1 - 0 quynhbuddy
fucklife16 - 0 huynhbaobao
fucklife1 - 0 option
fucklife11 - 4 ngocluan
fucklife1 - 1 thaovan2k7
fucklife3 - 0 vanvolang
fucklife8 - 4 happykid76
fucklife1 - 1 totoro
fucklife2 - 0 phantuan03
fucklife1 - 0 heokool
fucklife4 - 2 tuido
fucklife3 - 0 minhhao
fucklife4 - 0 lanhphong
fucklife1 - 1 hochitrung
fucklife3 - 0 trungtcc
fucklife3 - 1 trunghieu87
fucklife4 - 0 thaomoc
fucklife22 - 2 thuydung25
fucklife1 - 7 silvermoon
fucklife1 - 0 diemcaro04999
fucklife1 - 0 miu1234
fucklife9 - 3 phuongminh
fucklife0 - 1 honeymoon1991
fucklife4 - 1 sbc1111
fucklife8 - 11 scary278
fucklife7 - 3 hoadongtien00
fucklife2 - 0 onlytrust
fucklife4 - 3 vnnguyendung
fucklife4 - 1 meomeo027
fucklife7 - 2 huongkute
fucklife4 - 2 hoaanhdao2008
fucklife3 - 2 chuotmom
fucklife2 - 0 vangbacdaquy
fucklife1 - 0 vannn
fucklife1 - 0 luke911
fucklife2 - 1 nttthuy
fucklife1 - 0 toxuanhoang