alibaba
  • Hạng ...
  • Ngọc 500
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.80%
  • Chỉ số xã hội 176
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
alibaba0 - 2 lemaipa
alibaba1 - 0 vientuong
alibaba0 - 1 hoagiay123
alibaba1 - 0 nguyentri10x
alibaba5 - 0 anhlycute
alibaba3 - 0 trumccuoi16
alibaba1 - 0 caro3010
alibaba6 - 2 chuahe
alibaba0 - 2 nan007
alibaba1 - 0 hanyian
alibaba5 - 0 sanzin111085
alibaba3 - 0 lephuocduy
alibaba1 - 1 vnvodich1
alibaba5 - 2 caro1
alibaba1 - 2 pianooo
alibaba4 - 0 nguyenvy2009
alibaba2 - 0 cuhanhtanthu113
alibaba1 - 0 namcute06
alibaba0 - 5 sweetberry
alibaba0 - 1 namnam999
alibaba4 - 0 shubaru
alibaba0 - 1 silvermoon
alibaba4 - 4 lamcaro
alibaba0 - 2 scp67892021
alibaba5 - 0 benhi
alibaba1 - 0 kimhien15
alibaba4 - 0 levinhthang
alibaba1 - 1 louis
alibaba7 - 2 babyimreal212
alibaba1 - 0 hungmagic
alibaba2 - 0 hoanganh
alibaba2 - 0 thaobr213
alibaba0 - 2 husky
alibaba8 - 10 remkeomut
alibaba3 - 5 nhanvan
alibaba1 - 0 bachdiep4869
alibaba0 - 1 ohmygod
alibaba2 - 2 ladieubong
alibaba0 - 1 anansieukute
alibaba11 - 21 gatamky2014
alibaba0 - 2 tttung24
alibaba2 - 0 congiola
alibaba1 - 0 nguyenbinhthai6
alibaba7 - 1 thangdeptrai
alibaba2 - 2 newbie2006
alibaba10 - 0 phaook
alibaba4 - 0 caytrevietnam
alibaba2 - 0 minh2008
alibaba1 - 0 long123456
alibaba0 - 3 congchelseahd
alibaba1 - 0 justforfun
alibaba2 - 0 thekha112007
alibaba2 - 0 grinded123
alibaba1 - 0 minh150893
alibaba0 - 1 kythutudo
alibaba14 - 6 cupcake123
alibaba2 - 6 sirenhead
alibaba3 - 0 dobi9
alibaba7 - 1 khailev111
alibaba5 - 1 gambit729
alibaba2 - 3 tapchoico
alibaba0 - 21 nhatmai
alibaba1 - 0 ares1234
alibaba2 - 0 admin1234
alibaba1 - 0 quangtphlove
alibaba1 - 0 vc1954
alibaba14 - 0 datga
alibaba3 - 5 votinh
alibaba1 - 2 director
alibaba0 - 2 thanhthanh2k7
alibaba5 - 1 vuthienthanh
alibaba4 - 0 haungu1122
alibaba4 - 2 newbie1
alibaba3 - 8 top1caro
alibaba2 - 0 phuc1231
alibaba1 - 0 teoteo
alibaba3 - 0 luonglc111
alibaba17 - 0 quac0311
alibaba2 - 0 vuatrochoi
alibaba1 - 0 thanhtret123
alibaba2 - 1 ttntvt
alibaba10 - 5 binh217
alibaba8 - 1 lehoangnam223
alibaba13 - 4 leelee
alibaba1 - 0 thinhtdh
alibaba6 - 1 lisa123
alibaba0 - 2 thimhuong
alibaba1 - 0 hd123
alibaba3 - 0 dangbalam
alibaba0 - 2 dangtiendung
alibaba2 - 2 yukii
alibaba1 - 0 jmknjmkn
alibaba4 - 0 hoanghaiyen
alibaba11 - 1 qunqq11
alibaba5 - 0 cuongqueen
alibaba3 - 1 gaodo
alibaba7 - 0 scp6789
alibaba2 - 0 thtein
alibaba1 - 1 nolan
alibaba2 - 10 zanhth01