nhabanbo
  • Hạng ...
  • Ngọc 38
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.61%
  • Chỉ số xã hội 396
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhabanbo0 - 2 newnewnew
nhabanbo0 - 5 at0p1xt
nhabanbo6 - 5 buomchua
nhabanbo2 - 0 charlottesally
nhabanbo7 - 14 yukii
nhabanbo10 - 11 phongyeu
nhabanbo0 - 2 nganbali
nhabanbo3 - 6 mrboo
nhabanbo7 - 6 lucky
nhabanbo0 - 1 manhlamm
nhabanbo3 - 0 vuongquocdat2708
nhabanbo2 - 0 minh2k9nam
nhabanbo8 - 5 hades
nhabanbo3 - 0 hienhamho98
nhabanbo5 - 9 krixi
nhabanbo3 - 0 thanhmocbai95
nhabanbo4 - 5 lucatin
nhabanbo3 - 9 anh3khia
nhabanbo2 - 0 jeffnotfound29
nhabanbo4 - 0 hh03carov
nhabanbo4 - 4 sabo2412
nhabanbo3 - 3 gaodo
nhabanbo8 - 5 thuynganho
nhabanbo0 - 3 silverfang
nhabanbo1 - 0 embecute11
nhabanbo3 - 3 shinnijin
nhabanbo1 - 0 taiphan
nhabanbo0 - 2 chumchum
nhabanbo1 - 0 khanhtuong
nhabanbo1 - 1 cocvang
nhabanbo2 - 0 djdhdh
nhabanbo3 - 0 dioda
nhabanbo9 - 0 thangquoc
nhabanbo1 - 3 hdmi2000
nhabanbo5 - 4 yoona
nhabanbo3 - 0 thanhxnlk1234
nhabanbo2 - 0 lylokutee
nhabanbo2 - 0 hoangngocminh2006
nhabanbo1 - 0 camdau
nhabanbo0 - 4 caroforfun99999
nhabanbo0 - 2 amazon
nhabanbo1 - 0 vitty
nhabanbo1 - 0 vozanhxyz
nhabanbo1 - 0 trminhduy2014
nhabanbo2 - 0 linhbestcaro1
nhabanbo0 - 1 alienware
nhabanbo2 - 1 ngoctin
nhabanbo6 - 0 hungtop1
nhabanbo2 - 0 nonameem
nhabanbo1 - 0 puchuchu
nhabanbo1 - 0 anhhero
nhabanbo2 - 0 axtcaro
nhabanbo2 - 0 dieuthanh
nhabanbo1 - 0 kaitobilly
nhabanbo0 - 3 wibunotsimpttv2k7
nhabanbo4 - 0 hoangcuto34
nhabanbo1 - 0 nolg1029
nhabanbo1 - 0 hgbao2007
nhabanbo3 - 0 kain98
nhabanbo1 - 1 namzxzxzxzxzxzxz
nhabanbo0 - 7 tonngokhong9
nhabanbo0 - 2 yoshida
nhabanbo2 - 0 kazuu1554
nhabanbo0 - 2 gomukupro33333
nhabanbo1 - 0 tuantulen999
nhabanbo0 - 2 muaxuanden
nhabanbo1 - 0 vcaoson1
nhabanbo1 - 0 quynhbupbe
nhabanbo0 - 2 bzoo2
nhabanbo9 - 0 xtphu5
nhabanbo1 - 2 namvietkyvuong9999
nhabanbo2 - 0 khanhlinh2k8
nhabanbo2 - 1 dannyvnn
nhabanbo9 - 10 nonameme
nhabanbo2 - 1 chiikaka27
nhabanbo2 - 3 travahuong
nhabanbo2 - 7 noproti
nhabanbo0 - 2 nhanhlanrung
nhabanbo0 - 2 ok123456
nhabanbo13 - 7 veeee0032
nhabanbo1 - 3 zaninovn1324
nhabanbo1 - 0 zhenzhen
nhabanbo2 - 0 theducabcedf
nhabanbo1 - 2 nguyennhisopoor
nhabanbo14 - 7 nguyenkhanhhoainam
nhabanbo1 - 0 tranhthien1
nhabanbo0 - 1 nguyennhisoreall
nhabanbo2 - 0 megalucario
nhabanbo1 - 0 huyenthoai
nhabanbo1 - 0 thuakoku
nhabanbo1 - 7 mblife2021
nhabanbo1 - 0 locnyo122
nhabanbo1 - 0 yunenu123
nhabanbo0 - 6 lamcaro2
nhabanbo2 - 0 neeekooo123
nhabanbo1 - 0 chidiennguyen
nhabanbo7 - 7 fumnyo12
nhabanbo1 - 0 bikcute
nhabanbo4 - 1 vansyaz
nhabanbo29 - 0 thosans