aquadogkr1
  • Hạng ...
  • Ngọc 11,326
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 73.33%
  • Chỉ số xã hội 120
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aquadogkr17 - 5 thimhuong
aquadogkr15 - 2 hdmi2000
aquadogkr10 - 1 toigalam
aquadogkr12 - 0 sujichan
aquadogkr12 - 0 loclatoi
aquadogkr14 - 3 vtvtvt
aquadogkr16 - 2 viphung
aquadogkr15 - 0 osin2k
aquadogkr12 - 1 alecharry91
aquadogkr11 - 0 cobebencuaso
aquadogkr12 - 0 jang80
aquadogkr11 - 0 yukii
aquadogkr12 - 0 anhhong9011
aquadogkr11 - 5 wibunotsimpttv2k7
aquadogkr11 - 4 carohcm
aquadogkr12 - 0 sinbad
aquadogkr13 - 5 nguyentam2k
aquadogkr12 - 0 biktyne
aquadogkr10 - 2 thuykieu
aquadogkr13 - 0 nttthuy
aquadogkr12 - 0 heoconhamchoi
aquadogkr12 - 0 playcaro20
aquadogkr13 - 1 hanalov1
aquadogkr11 - 0 binhphonui
aquadogkr11 - 0 tahuy
aquadogkr10 - 3 lenka
aquadogkr11 - 1 hieveryone
aquadogkr13 - 0 hanhphucvotan
aquadogkr11 - 0 brlhoathanh03714
aquadogkr11 - 0 hongphuc0997
aquadogkr13 - 0 suthatchico1
aquadogkr11 - 1 gahapchao
aquadogkr10 - 1 vangbacdaquy
aquadogkr11 - 2 firouz
aquadogkr13 - 1 bingan
aquadogkr19 - 1 huongly
aquadogkr14 - 1 cry99
aquadogkr16 - 2 phongca
aquadogkr13 - 1 langtu
aquadogkr13 - 3 galaem
aquadogkr10 - 1 canho
aquadogkr10 - 2 beba888
aquadogkr12 - 2 yeunuoc22
aquadogkr12 - 0 dungtrieu
aquadogkr13 - 0 trannhat
aquadogkr13 - 0 kidboy
aquadogkr14 - 3 nhatmai
aquadogkr12 - 0 quachdozz
aquadogkr10 - 1 bemuoi
aquadogkr10 - 3 dongianlaso1
aquadogkr11 - 0 heosocola
aquadogkr12 - 3 nangthuytinh
aquadogkr15 - 1 hamynn
aquadogkr10 - 1 vuaphapthuatkybi
aquadogkr12 - 0 myhangsg
aquadogkr11 - 2 quangquang
aquadogkr11 - 0 saobang
aquadogkr15 - 4 flash
aquadogkr12 - 0 peheo
aquadogkr12 - 0 vuamui
aquadogkr13 - 1 teoteo
aquadogkr10 - 1 kxhkxh
aquadogkr11 - 0 ngocdinh
aquadogkr13 - 3 launchsite
aquadogkr11 - 0 tuanlongtt
aquadogkr11 - 0 hoadongtien00
aquadogkr12 - 0 bangtam2312
aquadogkr10 - 1 thienthansau
aquadogkr10 - 1 x0nguoidanhco0x
aquadogkr14 - 0 nguyenhonganh
aquadogkr15 - 1 thaomoc
aquadogkr12 - 2 vietnamovernight
aquadogkr12 - 0 mikochan
aquadogkr12 - 0 badboy
aquadogkr12 - 0 nuhondanhroi
aquadogkr10 - 2 endlesslove
aquadogkr13 - 1 waifu207otaku
aquadogkr12 - 0 thutrang
aquadogkr12 - 3 kimhien15
aquadogkr12 - 0 eketao
aquadogkr11 - 0 luvie
aquadogkr10 - 2 thanhthanh2k7
aquadogkr13 - 1 alita
aquadogkr12 - 0 phongyeu
aquadogkr11 - 0 tuyetanh
aquadogkr13 - 2 trienchill
aquadogkr12 - 0 lucky
aquadogkr11 - 0 gaodo
aquadogkr110 - 2 michnhi
aquadogkr17 - 4 diegohoang
aquadogkr13 - 0 kakao911
aquadogkr15 - 1 aconnongthon
aquadogkr16 - 0 nqthacker
aquadogkr17 - 2 nolan
aquadogkr13 - 6 khoaitocolamemlo
aquadogkr12 - 0 heorung18
aquadogkr18 - 3 vitty
aquadogkr10 - 1 g2legend
aquadogkr14 - 0 caonhocodon
aquadogkr15 - 1 susikoi