buomchua
  • Hạng ...
  • Ngọc 991
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.42%
  • Chỉ số xã hội 381
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buomchua17 - 16 mrboo
buomchua0 - 1 adachi
buomchua3 - 0 binh2k8nopro
buomchua9 - 20 lucky
buomchua9 - 6 dannyvnn
buomchua6 - 13 yoshida
buomchua8 - 3 yukii
buomchua6 - 6 cocvang
buomchua5 - 5 nhabanbo
buomchua13 - 0 khoald
buomchua1 - 0 thanhmocbai95
buomchua2 - 1 cobevan127
buomchua1 - 0 vietcuong
buomchua1 - 0 quannnpegasus2
buomchua1 - 0 miday2008
buomchua6 - 2 andylee963
buomchua8 - 0 chumchum
buomchua2 - 2 thuynganho
buomchua2 - 0 suzuchun
buomchua2 - 0 thanhphongtran
buomchua2 - 0 daosithui157
buomchua2 - 2 sangthemaster
buomchua0 - 1 pmihwan
buomchua1 - 0 ngocccccnguuuuuu
buomchua3 - 1 khoailangnuong
buomchua2 - 0 triquoctran22102008
buomchua2 - 0 tinhlai
buomchua2 - 0 dioda
buomchua1 - 4 wibunotsimpttv2k7
buomchua1 - 0 phanthikieuvan
buomchua1 - 2 travahuong
buomchua0 - 3 krixi
buomchua2 - 3 sujichan
buomchua1 - 0 phamduong2k5
buomchua0 - 2 amazon
buomchua2 - 0 lylokutee
buomchua4 - 2 pakuda
buomchua2 - 1 thutoan10
buomchua0 - 4 lucatin
buomchua0 - 3 tomcuamuc
buomchua1 - 2 diquathoigian
buomchua6 - 1 nammien
buomchua3 - 4 loanloan
buomchua1 - 0 set196
buomchua4 - 1 zxcvbnma99a
buomchua2 - 0 depgaigai
buomchua1 - 0 tieutubn310
buomchua2 - 0 phuoclocrhm2021
buomchua1 - 0 dragontosic
buomchua1 - 0 hththao00
buomchua0 - 1 tonngokhong9
buomchua0 - 2 caroforfun99999
buomchua1 - 0 nguyensyanh123
buomchua0 - 1 anh3khia
buomchua0 - 1 hdmi2000
buomchua1 - 0 tung2k7ct
buomchua2 - 0 kazuu1554
buomchua9 - 4 soseri100
buomchua1 - 0 kingcarozzi
buomchua2 - 0 minhanngu978
buomchua1 - 0 hiusama
buomchua3 - 1 leducvan2003
buomchua6 - 1 dbqg000
buomchua1 - 0 thaikevin
buomchua0 - 6 evanst
buomchua5 - 1 phongyeu
buomchua1 - 0 benngulam
buomchua1 - 2 pully234
buomchua1 - 6 lovanton
buomchua1 - 0 noproti
buomchua2 - 0 lamquennha
buomchua5 - 5 carohcm
buomchua1 - 0 linhu
buomchua3 - 0 tesla90
buomchua1 - 0 tieumong
buomchua2 - 0 thuyhc
buomchua0 - 4 phuongkitty
buomchua4 - 1 luann
buomchua3 - 1 phamthihuyendieu28
buomchua0 - 1 numikoi123
buomchua2 - 1 hahabanana
buomchua1 - 0 kain98
buomchua0 - 2 gahapchao
buomchua1 - 0 topservervietnam
buomchua0 - 1 gaodo
buomchua5 - 2 lee16
buomchua1 - 0 vivihihi
buomchua1 - 0 nonickname1810
buomchua4 - 0 troung123
buomchua2 - 1 nghiacaro
buomchua5 - 0 renb1223
buomchua0 - 1 sabo2412
buomchua1 - 1 mygnnn
buomchua3 - 0 lollol
buomchua10 - 2 bappp
buomchua5 - 0 kiznaiver29
buomchua0 - 3 lamcaro2
buomchua7 - 6 cocuser
buomchua1 - 0 mykute
buomchua4 - 17 halico