cuopbiensoh2o
  • Hạng 63
  • Ngọc 1,474
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.74%
  • Chỉ số xã hội 412
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuopbiensoh2o1 - 0 sieuboss
cuopbiensoh2o2 - 0 emameo
cuopbiensoh2o1 - 4 docuong
cuopbiensoh2o17 - 13 dragon
cuopbiensoh2o1 - 0 hainam89hy
cuopbiensoh2o0 - 4 phamphuhung
cuopbiensoh2o8 - 16 michnhi
cuopbiensoh2o7 - 11 huongjep
cuopbiensoh2o3 - 0 ckimensolo
cuopbiensoh2o22 - 18 kulito
cuopbiensoh2o1 - 0 namkhai123654789
cuopbiensoh2o9 - 2 principiamathematica
cuopbiensoh2o2 - 0 hunghuyhoangbhb81
cuopbiensoh2o5 - 20 nganbali
cuopbiensoh2o5 - 6 nagato
cuopbiensoh2o23 - 17 boomx
cuopbiensoh2o1 - 0 minhtuntun
cuopbiensoh2o4 - 5 flash
cuopbiensoh2o1 - 0 zangcutee
cuopbiensoh2o4 - 7 trienchill
cuopbiensoh2o1 - 5 meohoang123
cuopbiensoh2o2 - 0 lamsh123987
cuopbiensoh2o2 - 0 quypro123
cuopbiensoh2o10 - 3 kinid
cuopbiensoh2o3 - 19 newnewnew
cuopbiensoh2o12 - 1 vuthanhluong
cuopbiensoh2o12 - 13 titus
cuopbiensoh2o4 - 0 boylangthang2210
cuopbiensoh2o1 - 0 duy2003qaz
cuopbiensoh2o1 - 0 ngangahp
cuopbiensoh2o2 - 6 chachacha
cuopbiensoh2o0 - 1 tonngokhong9
cuopbiensoh2o2 - 0 nhunne09
cuopbiensoh2o0 - 4 caroforfun99999
cuopbiensoh2o10 - 6 cocvang
cuopbiensoh2o1 - 0 adassd
cuopbiensoh2o6 - 1 taolanguoidepchai
cuopbiensoh2o1 - 1 kuchiki
cuopbiensoh2o1 - 0 dinhtung
cuopbiensoh2o2 - 0 huynhquangthao1206
cuopbiensoh2o1 - 0 nvdtjjdo
cuopbiensoh2o0 - 1 duykkhanh290806
cuopbiensoh2o13 - 3 sunsky24
cuopbiensoh2o3 - 0 kenhao2013
cuopbiensoh2o1 - 0 laihoanghai
cuopbiensoh2o0 - 1 lucatin
cuopbiensoh2o0 - 2 hdmi2000
cuopbiensoh2o1 - 3 lovekr01
cuopbiensoh2o2 - 0 nhanit15050
cuopbiensoh2o4 - 1 taer0918
cuopbiensoh2o1 - 0 ntntntnt
cuopbiensoh2o1 - 0 huynhtridoan
cuopbiensoh2o1 - 0 hsncute2k4
cuopbiensoh2o3 - 0 bestcaroline1987
cuopbiensoh2o4 - 3 thaihoangvis
cuopbiensoh2o2 - 0 trnmhtrg
cuopbiensoh2o3 - 0 qrintian
cuopbiensoh2o4 - 1 ngochoangdaklak
cuopbiensoh2o3 - 0 trungvnadwm
cuopbiensoh2o5 - 9 moneylam
cuopbiensoh2o0 - 7 muaxuanden
cuopbiensoh2o0 - 1 khoazippro
cuopbiensoh2o1 - 2 bexinkk
cuopbiensoh2o4 - 0 bongbongmua12
cuopbiensoh2o4 - 2 admingo
cuopbiensoh2o4 - 0 vuamui
cuopbiensoh2o4 - 1 dieuthanh
cuopbiensoh2o1 - 0 chuotcuteosodach1231
cuopbiensoh2o2 - 0 quanprocaro
cuopbiensoh2o5 - 0 mkbirin
cuopbiensoh2o0 - 1 alienware
cuopbiensoh2o0 - 2 duongqua
cuopbiensoh2o36 - 2 cocbeo
cuopbiensoh2o3 - 23 phuongkitty
cuopbiensoh2o6 - 8 travahuong
cuopbiensoh2o7 - 0 boydz199x
cuopbiensoh2o2 - 0 aiamcaro
cuopbiensoh2o2 - 0 bongthoi
cuopbiensoh2o1 - 0 lambien011
cuopbiensoh2o2 - 0 kitosaka
cuopbiensoh2o0 - 2 koka262
cuopbiensoh2o3 - 0 lamquennha
cuopbiensoh2o0 - 1 nguyennhisoreall
cuopbiensoh2o5 - 9 evanst
cuopbiensoh2o3 - 2 kjeutrang984
cuopbiensoh2o4 - 12 hoangnam124ha
cuopbiensoh2o1 - 0 nguyethyxx
cuopbiensoh2o1 - 0 menkatsuki0420
cuopbiensoh2o0 - 3 lunguyencong
cuopbiensoh2o3 - 6 lamcaro2
cuopbiensoh2o3 - 0 gongamer6615
cuopbiensoh2o11 - 0 kqabc
cuopbiensoh2o0 - 3 vivacoffee
cuopbiensoh2o2 - 2 huyyyyy200003
cuopbiensoh2o0 - 2 anh3khia
cuopbiensoh2o0 - 1 khongphaicaothu
cuopbiensoh2o3 - 0 thienthoi
cuopbiensoh2o1 - 0 anhmaylaso2
cuopbiensoh2o1 - 0 nakroth
cuopbiensoh2o0 - 5 tapchoigomoku