cuopbiensoh2o
  • Hạng ...
  • Ngọc 877
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.29%
  • Chỉ số xã hội 384
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuopbiensoh2o1 - 0 nvdtjjdo
cuopbiensoh2o8 - 12 michnhi
cuopbiensoh2o9 - 6 dragon
cuopbiensoh2o11 - 14 boomx
cuopbiensoh2o8 - 9 titus
cuopbiensoh2o0 - 1 duykkhanh290806
cuopbiensoh2o13 - 11 kulito
cuopbiensoh2o13 - 3 sunsky24
cuopbiensoh2o2 - 12 nganbali
cuopbiensoh2o5 - 3 cocvang
cuopbiensoh2o3 - 0 kenhao2013
cuopbiensoh2o1 - 0 laihoanghai
cuopbiensoh2o0 - 1 lucatin
cuopbiensoh2o2 - 5 flash
cuopbiensoh2o0 - 2 hdmi2000
cuopbiensoh2o1 - 3 lovekr01
cuopbiensoh2o2 - 0 nhanit15050
cuopbiensoh2o4 - 1 taer0918
cuopbiensoh2o2 - 4 trienchill
cuopbiensoh2o1 - 0 ntntntnt
cuopbiensoh2o1 - 0 huynhtridoan
cuopbiensoh2o1 - 0 hsncute2k4
cuopbiensoh2o3 - 0 bestcaroline1987
cuopbiensoh2o5 - 5 nagato
cuopbiensoh2o4 - 3 thaihoangvis
cuopbiensoh2o2 - 0 trnmhtrg
cuopbiensoh2o3 - 0 qrintian
cuopbiensoh2o4 - 1 ngochoangdaklak
cuopbiensoh2o3 - 0 trungvnadwm
cuopbiensoh2o5 - 9 moneylam
cuopbiensoh2o0 - 7 muaxuanden
cuopbiensoh2o0 - 1 khoazippro
cuopbiensoh2o1 - 2 bexinkk
cuopbiensoh2o4 - 0 bongbongmua12
cuopbiensoh2o4 - 2 admingo
cuopbiensoh2o4 - 0 vuamui
cuopbiensoh2o4 - 1 dieuthanh
cuopbiensoh2o1 - 0 chuotcuteosodach1231
cuopbiensoh2o2 - 0 quanprocaro
cuopbiensoh2o5 - 0 mkbirin
cuopbiensoh2o0 - 1 alienware
cuopbiensoh2o0 - 2 duongqua
cuopbiensoh2o0 - 2 caroforfun99999
cuopbiensoh2o36 - 2 cocbeo
cuopbiensoh2o3 - 23 phuongkitty
cuopbiensoh2o6 - 8 travahuong
cuopbiensoh2o7 - 0 boydz199x
cuopbiensoh2o2 - 0 aiamcaro
cuopbiensoh2o2 - 0 bongthoi
cuopbiensoh2o1 - 0 lambien011
cuopbiensoh2o2 - 0 kitosaka
cuopbiensoh2o0 - 2 koka262
cuopbiensoh2o3 - 0 lamquennha
cuopbiensoh2o0 - 1 nguyennhisoreall
cuopbiensoh2o5 - 9 evanst
cuopbiensoh2o3 - 2 kjeutrang984
cuopbiensoh2o4 - 12 hoangnam124ha
cuopbiensoh2o1 - 0 nguyethyxx
cuopbiensoh2o1 - 0 menkatsuki0420
cuopbiensoh2o0 - 3 lunguyencong
cuopbiensoh2o3 - 6 lamcaro2
cuopbiensoh2o3 - 0 gongamer6615
cuopbiensoh2o11 - 0 kqabc
cuopbiensoh2o0 - 3 vivacoffee
cuopbiensoh2o2 - 2 huyyyyy200003
cuopbiensoh2o0 - 2 anh3khia
cuopbiensoh2o0 - 1 khongphaicaothu
cuopbiensoh2o3 - 0 thienthoi
cuopbiensoh2o1 - 0 anhmaylaso2
cuopbiensoh2o1 - 0 nakroth
cuopbiensoh2o0 - 5 tapchoigomoku
cuopbiensoh2o4 - 1 buibachloc
cuopbiensoh2o1 - 0 quybo
cuopbiensoh2o2 - 0 duongddd
cuopbiensoh2o2 - 0 nguyentienhai
cuopbiensoh2o1 - 0 cachuabiro
cuopbiensoh2o6 - 0 maitiendung
cuopbiensoh2o4 - 0 noodvn
cuopbiensoh2o1 - 0 minhbuik
cuopbiensoh2o1 - 3 noodles
cuopbiensoh2o1 - 4 phumyhung
cuopbiensoh2o0 - 2 lee16
cuopbiensoh2o2 - 0 trungphancom
cuopbiensoh2o1 - 0 apollo
cuopbiensoh2o1 - 2 thanhthanhx1
cuopbiensoh2o4 - 8 cocuser
cuopbiensoh2o1 - 0 htmyhoa2409
cuopbiensoh2o2 - 2 giainghi11
cuopbiensoh2o0 - 2 linhlucden
cuopbiensoh2o4 - 4 veeee0032
cuopbiensoh2o3 - 1 nghiacaro
cuopbiensoh2o6 - 8 nguyenduyduc
cuopbiensoh2o5 - 0 virutdep
cuopbiensoh2o0 - 2 yephdith
cuopbiensoh2o0 - 1 quynhgiao
cuopbiensoh2o2 - 3 fcbm10
cuopbiensoh2o2 - 0 thanhpt
cuopbiensoh2o0 - 3 dangtiendung
cuopbiensoh2o4 - 0 bamlaolungtung
cuopbiensoh2o2 - 6 vuabip