nhockiv
  • Hạng ...
  • Ngọc 118,545
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.61%
  • Chỉ số xã hội 98
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
nhockiv1 - 0 thimhuong
nhockiv5 - 0 phuongkarry
nhockiv2 - 0 dangtiendo
nhockiv2 - 0 huongly
nhockiv1 - 0 vtvtvt
nhockiv3 - 1 astrazeneca
nhockiv1 - 0 chaucute
nhockiv4 - 3 dongianlaso1
nhockiv11 - 5 tranminhchien
nhockiv5 - 1 carohcm
nhockiv0 - 1 marionew
nhockiv2 - 3 director
nhockiv1 - 2 sitaile
nhockiv1 - 0 rongar
nhockiv1 - 0 voky88
nhockiv0 - 1 cutibinhchau
nhockiv1 - 0 tamthuong262
nhockiv1 - 0 nguyentam2k
nhockiv4 - 1 hieuga
nhockiv2 - 0 rubikson
nhockiv1 - 2 launchsite
nhockiv4 - 0 husky
nhockiv1 - 0 nganhuong
nhockiv1 - 1 sabo2412
nhockiv1 - 0 xfgfc
nhockiv1 - 0 boyngheo89
nhockiv2 - 2 cuong97
nhockiv1 - 4 pistachio
nhockiv0 - 1 jinjiebang
nhockiv1 - 0 chopper
nhockiv1 - 0 phamvo
nhockiv0 - 1 keyofbeauty
nhockiv15 - 12 kungfugirl
nhockiv1 - 1 quangquang
nhockiv1 - 0 robin
nhockiv1 - 0 minhhuy1108
nhockiv1 - 0 bon2k7
nhockiv0 - 1 thaibinhduong
nhockiv7 - 13 x0nguoidanhco0x
nhockiv1 - 0 thangchin
nhockiv1 - 0 batbai5397
nhockiv3 - 1 sweetberry
nhockiv6 - 6 doneforme
nhockiv1 - 0 gatapchoi
nhockiv1 - 0 lukaku
nhockiv1 - 0 bikty
nhockiv1 - 0 thuyyy
nhockiv1 - 0 vuaphapthuatkybi
nhockiv2 - 0 freedomman
nhockiv1 - 0 trungquan2k
nhockiv3 - 0 macbookpro
nhockiv6 - 1 hatchback
nhockiv2 - 0 cuacon
nhockiv3 - 0 phudeptrai
nhockiv1 - 0 saphia
nhockiv1 - 0 tuankiet19062004
nhockiv0 - 1 thienthansau
nhockiv1 - 0 bemuoi
nhockiv2 - 0 nhatmai
nhockiv2 - 2 silvermoon
nhockiv1 - 0 hochitrung
nhockiv2 - 0 luna17
nhockiv1 - 0 congiola
nhockiv5 - 0 lenhhoxung
nhockiv1 - 0 phan123
nhockiv1 - 0 vietnguyen1705
nhockiv1 - 0 tankiem
nhockiv2 - 1 huyyeurin
nhockiv5 - 1 botran
nhockiv10 - 0 unedy
nhockiv5 - 1 vitty
nhockiv3 - 0 chuthinhuphuong
nhockiv2 - 0 julyno1st
nhockiv2 - 12 bestcaro
nhockiv6 - 2 yoona
nhockiv12 - 2 suneo
nhockiv3 - 0 tata88
nhockiv5 - 1 thienthan28
nhockiv7 - 2 thienloi
nhockiv3 - 1 bluejune
nhockiv2 - 2 giotmua
nhockiv2 - 0 nolan
nhockiv2 - 0 kidalone
nhockiv3 - 1 vietnam
nhockiv1 - 0 vuamui
nhockiv4 - 1 susikoi
nhockiv8 - 1 denhayden
nhockiv1 - 0 diegohoang
nhockiv14 - 1 yukii
nhockiv20 - 1 bingan
nhockiv3 - 1 nqthacker
nhockiv10 - 0 caonhocodon
nhockiv2 - 0 carang93
nhockiv2 - 0 yeusinhly
nhockiv2 - 0 lanhuong1702
nhockiv0 - 1 vhtsmart
nhockiv4 - 1 keosua
nhockiv4 - 1 babyboss