supersen
  • Hạng 155
  • Ngọc 1,026
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.38%
  • Chỉ số xã hội 377
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
supersen2 - 0 pngodfather
supersen13 - 16 mrrua
supersen4 - 3 chihiro
supersen14 - 10 vitaminc
supersen16 - 18 keosua
supersen9 - 10 hector
supersen14 - 16 mynno
supersen3 - 6 cocvang
supersen6 - 5 tieuling
supersen1 - 3 silverfang
supersen3 - 1 royalcitytoan
supersen1 - 0 tigerzing
supersen1 - 7 huongjep
supersen0 - 1 ellis
supersen2 - 2 lizmatt
supersen1 - 2 newnewnew
supersen6 - 0 phamnguyen79
supersen2 - 6 at0p1xt
supersen1 - 3 winxp
supersen2 - 0 cangkiem
supersen0 - 2 nganbali
supersen0 - 1 khoitm5
supersen2 - 0 zakhim07
supersen3 - 0 khanhvynt1996
supersen4 - 13 nhatnhatsl
supersen2 - 3 hopluc
supersen6 - 1 concac997xl
supersen7 - 8 lucatin
supersen1 - 5 vuabip
supersen7 - 8 sabo2412
supersen6 - 1 born2win
supersen3 - 0 thandongkhicon
supersen2 - 1 dpk0347233990
supersen1 - 0 casfaf
supersen2 - 0 phucngd
supersen1 - 0 dinhthieu1710
supersen4 - 2 anh3khia
supersen1 - 0 haira
supersen1 - 0 xfactor
supersen0 - 1 lazil
supersen4 - 1 thuanthien123
supersen2 - 0 jbchb
supersen1 - 0 xuninak
supersen1 - 0 nohssiwi
supersen1 - 1 chumchum
supersen0 - 1 sangva123
supersen2 - 3 mummum
supersen1 - 3 wibunotsimpttv2k7
supersen9 - 0 halowin12345
supersen2 - 0 thaiuk249
supersen5 - 0 sunhyf6789
supersen1 - 0 adassd
supersen5 - 0 hongbeoi
supersen9 - 11 moneylam
supersen7 - 4 admingo
supersen0 - 4 muaxuanden
supersen1 - 0 nguyenductrong18
supersen2 - 2 minhreal23
supersen1 - 1 saphia
supersen5 - 0 guided
supersen2 - 0 nqgxi
supersen0 - 1 truongsinh
supersen0 - 2 comchienduongchau
supersen0 - 1 binzzz98
supersen3 - 3 kain98
supersen0 - 1 neverletmewin
supersen0 - 3 rubikson
supersen9 - 2 duytan1234
supersen2 - 8 lebaokhang
supersen1 - 1 xinnhetay
supersen0 - 2 tomcuamuc
supersen4 - 1 phamminhphong
supersen1 - 0 araxi3017
supersen0 - 1 caroforfun99999
supersen4 - 31 phuongkitty
supersen0 - 1 gomukupro33333
supersen0 - 1 ninhpham
supersen5 - 5 conket
supersen1 - 0 tieoteo12345
supersen0 - 3 minhanngu978
supersen0 - 2 travahuong
supersen1 - 0 thanchet9exp
supersen1 - 0 thienphusi123
supersen3 - 4 namvietkyvuong9999
supersen2 - 0 lamquennha
supersen1 - 1 tuongquan
supersen0 - 3 belen3
supersen0 - 6 nonameme
supersen0 - 4 denhayden
supersen2 - 5 noodles
supersen0 - 1 lamcaro2
supersen1 - 0 chomklamquen
supersen2 - 5 nguyennhisopoor
supersen1 - 4 evanst
supersen5 - 0 khongtubo
supersen2 - 0 amaan
supersen3 - 0 nagato
supersen1 - 1 doubar
supersen4 - 2 hanrytran
supersen1 - 0 anhduongdepzai