langtu
  • Hạng ...
  • Ngọc 576
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.90%
  • Chỉ số xã hội 420
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
langtu21 - 18 aconnongthon
langtu12 - 15 bingan
langtu1 - 6 sabo2412
langtu3 - 1 remchan
langtu7 - 3 yoona
langtu10 - 10 cry99
langtu1 - 0 tranluat
langtu5 - 2 eketao
langtu19 - 14 bongo
langtu1 - 0 nhatmy123
langtu17 - 33 nganbali
langtu1 - 0 mibamien
langtu1 - 0 dnkhoa2081
langtu2 - 0 trangheovtc
langtu5 - 6 sieuga
langtu3 - 0 khokhmuhmu
langtu23 - 2 khoald
langtu4 - 0 kenhao2013
langtu0 - 2 dontyoudare
langtu8 - 8 phongca
langtu6 - 3 hoangducanh1102
langtu3 - 11 cocvang
langtu1 - 1 fourleo
langtu1 - 0 choconngocngech12zmc
langtu2 - 0 kenhacker
langtu1 - 3 chumchum
langtu0 - 8 tomcuamuc
langtu3 - 0 kiemkim1102
langtu9 - 3 thanhngaho
langtu3 - 5 pakuda
langtu1 - 7 huongly
langtu1 - 0 chauhoanhat
langtu5 - 0 tqqqqqq
langtu4 - 1 phuocthinh2304
langtu7 - 9 at0p1xt
langtu3 - 0 nhidor
langtu1 - 0 bruno678
langtu0 - 1 hentaikun
langtu1 - 0 huynhtridoan
langtu8 - 0 thangquoc
langtu1 - 0 khangnguyen2
langtu6 - 1 thutoan10
langtu0 - 1 amazon
langtu3 - 0 nnonn
langtu0 - 1 byeyou
langtu1 - 0 phamduong2k5
langtu1 - 1 covid19
langtu0 - 1 minhreal23
langtu0 - 1 hdmi2000
langtu1 - 0 hahamy
langtu3 - 11 katakuri
langtu4 - 2 tuliphalan
langtu0 - 4 anh3khia
langtu2 - 0 zerodeaths
langtu3 - 0 dieuthanh
langtu3 - 1 lacius
langtu2 - 0 neverletmewin
langtu0 - 2 truongsinh
langtu1 - 0 buidinhxuan
langtu1 - 0 nguyndanghoangnam208
langtu2 - 0 minhdangspb2vn
langtu1 - 0 kingkhelang
langtu3 - 0 phunguyenelx1
langtu3 - 3 doantankhanh2007
langtu2 - 2 quanglb2001
langtu1 - 0 bhzx123
langtu0 - 2 caroforfun99999
langtu1 - 0 andyg
langtu0 - 9 tonngokhong9
langtu2 - 0 hoangtube
langtu0 - 1 muaxuanden
langtu0 - 3 muncute
langtu6 - 0 hoangdng123
langtu1 - 0 boanchuoi
langtu1 - 6 travahuong
langtu4 - 3 cameramttg
langtu1 - 0 khoine
langtu0 - 15 phuongkitty
langtu1 - 0 kimbinh12211
langtu6 - 3 thuyhoa
langtu2 - 0 lamnguyen2012
langtu1 - 0 lolololo
langtu3 - 0 mppop
langtu2 - 0 mrjin
langtu0 - 1 serazs
langtu0 - 2 evanst
langtu6 - 1 kimhanlong
langtu1 - 1 vivacoffee
langtu2 - 11 lunguyencong
langtu5 - 0 kiopin17
langtu1 - 0 kentkhoa
langtu1 - 0 laoso
langtu5 - 4 kionji212
langtu1 - 0 ndtuan
langtu1 - 0 loloti
langtu3 - 0 kain98
langtu0 - 1 bkdth2019
langtu2 - 0 gaodo
langtu3 - 0 lelepapa2020
langtu0 - 1 anhlatrumday