langtu
  • Hạng ...
  • Ngọc 956
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.62%
  • Chỉ số xã hội 453
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
langtu28 - 24 aconnongthon
langtu12 - 9 yoona
langtu8 - 10 phongca
langtu26 - 24 bongo
langtu18 - 19 bingan
langtu3 - 5 docuong
langtu4 - 10 congtrinh
langtu9 - 25 rocket290671
langtu0 - 1 phongnha
langtu4 - 3 cuncun
langtu2 - 0 sakurajp
langtu5 - 2 phgdepchai
langtu21 - 39 nganbali
langtu1 - 0 kojy34
langtu1 - 0 vule2k9kk
langtu1 - 1 thaichan7790
langtu6 - 14 cocvang
langtu4 - 0 hhongan1504
langtu12 - 0 ngochaminh
langtu0 - 2 huongjep
langtu4 - 0 trantyennhi43
langtu1 - 0 katena123098
langtu4 - 0 tomy123456
langtu6 - 0 hocanh
langtu14 - 11 cry99
langtu6 - 3 eketao
langtu4 - 0 mhuyennnn
langtu5 - 0 longit
langtu1 - 0 haiphonghp22
langtu10 - 0 nambacquynhon1
langtu0 - 1 winxp
langtu1 - 0 xxxxcccc
langtu2 - 2 duonghienlanh
langtu2 - 4 lunox
langtu0 - 5 meohoang123
langtu0 - 1 newbielok
langtu4 - 0 hunggucci2510
langtu0 - 1 newnewnew
langtu1 - 0 greycattt
langtu2 - 0 haduc2162001
langtu0 - 1 ellis
langtu2 - 0 seodong
langtu2 - 0 tentung2014
langtu9 - 14 at0p1xt
langtu1 - 6 sabo2412
langtu3 - 1 remchan
langtu1 - 0 tranluat
langtu1 - 0 nhatmy123
langtu1 - 0 mibamien
langtu1 - 0 dnkhoa2081
langtu2 - 0 trangheovtc
langtu5 - 6 sieuga
langtu3 - 0 khokhmuhmu
langtu23 - 2 khoald
langtu4 - 0 kenhao2013
langtu0 - 2 dontyoudare
langtu6 - 3 hoangducanh1102
langtu1 - 1 fourleo
langtu1 - 0 choconngocngech12zmc
langtu2 - 0 kenhacker
langtu1 - 3 chumchum
langtu0 - 8 tomcuamuc
langtu3 - 0 kiemkim1102
langtu9 - 3 thanhngaho
langtu3 - 5 pakuda
langtu1 - 7 huongly
langtu1 - 0 chauhoanhat
langtu5 - 0 tqqqqqq
langtu4 - 1 phuocthinh2304
langtu3 - 0 nhidor
langtu1 - 0 bruno678
langtu0 - 1 hentaikun
langtu1 - 0 huynhtridoan
langtu8 - 0 thangquoc
langtu1 - 0 khangnguyen2
langtu6 - 1 thutoan10
langtu0 - 1 amazon
langtu3 - 0 nnonn
langtu0 - 1 byeyou
langtu1 - 0 phamduong2k5
langtu1 - 1 covid19
langtu0 - 1 minhreal23
langtu0 - 1 hdmi2000
langtu1 - 0 hahamy
langtu3 - 11 katakuri
langtu4 - 2 tuliphalan
langtu0 - 4 anh3khia
langtu2 - 0 zerodeaths
langtu3 - 0 dieuthanh
langtu3 - 1 lacius
langtu2 - 0 neverletmewin
langtu0 - 2 truongsinh
langtu1 - 0 buidinhxuan
langtu1 - 0 nguyndanghoangnam208
langtu2 - 0 minhdangspb2vn
langtu1 - 0 kingkhelang
langtu3 - 0 phunguyenelx1
langtu3 - 3 doantankhanh2007
langtu2 - 2 quanglb2001
langtu1 - 0 bhzx123