aconnongthon
  • Hạng ...
  • Ngọc 883
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.27%
  • Chỉ số xã hội 393
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aconnongthon12 - 17 langtu
aconnongthon12 - 11 bingan
aconnongthon11 - 8 bongo
aconnongthon4 - 2 cry99
aconnongthon1 - 0 khokhmuhmu
aconnongthon9 - 9 phongca
aconnongthon6 - 4 sieuga
aconnongthon11 - 1 ftsai
aconnongthon1 - 1 nganbali
aconnongthon4 - 0 longcutephomaique
aconnongthon8 - 0 funfun
aconnongthon5 - 0 thangnvv
aconnongthon0 - 2 tapchoilon
aconnongthon1 - 0 khangnopro
aconnongthon5 - 8 thuynganho
aconnongthon1 - 0 rdgpicolo
aconnongthon2 - 0 hahaimagain
aconnongthon7 - 0 nhuheo
aconnongthon1 - 3 chumchum
aconnongthon3 - 0 gaubot
aconnongthon1 - 0 ngaicau456
aconnongthon4 - 0 truongdeptrai0708
aconnongthon0 - 3 wibunotsimpttv2k7
aconnongthon2 - 0 dungbeo3805
aconnongthon1 - 8 cocvang
aconnongthon2 - 0 oyshirua
aconnongthon5 - 7 at0p1xt
aconnongthon3 - 0 hongtruc6572
aconnongthon2 - 0 duongvutien
aconnongthon0 - 2 eketao
aconnongthon5 - 2 cothanh
aconnongthon0 - 3 tomcuamuc
aconnongthon0 - 2 yoona
aconnongthon1 - 0 kevinodyhan123
aconnongthon0 - 1 byeyou
aconnongthon6 - 4 minhreal23
aconnongthon2 - 0 lylokute
aconnongthon1 - 0 ngongochieu19011998
aconnongthon3 - 5 tuliphalan
aconnongthon1 - 4 huongly
aconnongthon1 - 4 anh3khia
aconnongthon1 - 0 zerodeaths
aconnongthon1 - 0 clara
aconnongthon1 - 1 travahuong
aconnongthon0 - 1 lacius
aconnongthon0 - 1 emiya
aconnongthon2 - 1 dieuthanh
aconnongthon2 - 3 hdmi2000
aconnongthon3 - 2 truongsinh
aconnongthon2 - 0 phunguyenelx1
aconnongthon4 - 0 doantankhanh2007
aconnongthon7 - 1 kaikento
aconnongthon1 - 0 iialokin
aconnongthon0 - 1 tonngokhong9
aconnongthon2 - 0 sthswrong
aconnongthon0 - 3 caroforfun99999
aconnongthon1 - 0 aqertyber
aconnongthon3 - 0 dosiphung
aconnongthon2 - 0 hoangtube
aconnongthon0 - 3 muaxuanden
aconnongthon0 - 2 phuongkitty
aconnongthon0 - 1 pity08
aconnongthon3 - 0 nthii207
aconnongthon4 - 0 dzphucdz
aconnongthon2 - 4 sabo2412
aconnongthon4 - 0 penhung
aconnongthon3 - 0 phothanhha
aconnongthon4 - 1 kain98
aconnongthon2 - 0 hhbgv
aconnongthon1 - 4 choichutthoi
aconnongthon3 - 0 bearlife
aconnongthon1 - 8 lunguyencong
aconnongthon3 - 2 vitty
aconnongthon0 - 1 nguyennhisopoor
aconnongthon3 - 0 nguydjbfhfbfh08
aconnongthon1 - 0 animexyz
aconnongthon9 - 1 veeee0032
aconnongthon0 - 1 thuyhoa
aconnongthon3 - 0 huyentrannnnnnnnnnnn
aconnongthon3 - 10 carohcm
aconnongthon0 - 6 evanst
aconnongthon1 - 1 thimhuong
aconnongthon3 - 1 mogghg
aconnongthon1 - 0 quynhgiao
aconnongthon1 - 0 koka262
aconnongthon7 - 0 congthuan02
aconnongthon10 - 0 hanrytran
aconnongthon0 - 1 tinhlo
aconnongthon1 - 0 manhnammobile
aconnongthon2 - 0 thuakoku
aconnongthon4 - 0 tanthong
aconnongthon1 - 0 prosonla
aconnongthon1 - 0 tinhthgphuthe
aconnongthon1 - 10 phongwibusimp
aconnongthon1 - 7 tapchoigomoku
aconnongthon1 - 0 jackmamama
aconnongthon2 - 1 phamthihuyendieu28
aconnongthon1 - 0 minhbuik
aconnongthon2 - 0 toilaerrr
aconnongthon1 - 0 ishak