tuliphalan
  • Hạng ...
  • Ngọc 791
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.63%
  • Chỉ số xã hội 392
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuliphalan12 - 12 peheo
tuliphalan9 - 9 bingan
tuliphalan15 - 8 phongca
tuliphalan4 - 8 flash
tuliphalan12 - 5 thimhuong
tuliphalan11 - 7 eketao
tuliphalan1 - 0 sunsky24
tuliphalan0 - 2 cocvang
tuliphalan5 - 1 vothanhluu
tuliphalan4 - 0 chainyduy
tuliphalan3 - 2 supersayza
tuliphalan3 - 0 herewegooo
tuliphalan1 - 0 nganbali
tuliphalan3 - 0 tqqqqqq
tuliphalan1 - 3 tomcuamuc
tuliphalan6 - 3 thanhngaho
tuliphalan2 - 3 chumchum
tuliphalan1 - 0 b0yvjppr0
tuliphalan1 - 0 dieuhuong123
tuliphalan3 - 0 dgfshb123
tuliphalan7 - 0 hapororo94
tuliphalan2 - 1 tranthanhdat
tuliphalan1 - 0 huynhtridoan
tuliphalan2 - 0 hieudeptrai
tuliphalan3 - 0 toilacucarot1
tuliphalan1 - 0 arsl512
tuliphalan1 - 1 byeyou
tuliphalan2 - 0 phamduong2k5
tuliphalan1 - 4 minhreal23
tuliphalan6 - 3 aiamcaro
tuliphalan5 - 3 aconnongthon
tuliphalan5 - 9 cumcum
tuliphalan2 - 4 langtu
tuliphalan8 - 1 doccocaubaiq
tuliphalan1 - 1 dieuthanh
tuliphalan1 - 3 dragon
tuliphalan0 - 1 binzzz98
tuliphalan5 - 0 kingkhelang
tuliphalan0 - 1 alienware
tuliphalan0 - 1 tonngokhong9
tuliphalan2 - 0 dosiphung
tuliphalan2 - 1 dkhanh101010
tuliphalan2 - 0 navizto
tuliphalan1 - 0 ducduyb
tuliphalan3 - 5 vinhquanttb
tuliphalan1 - 0 lemyha
tuliphalan0 - 3 gomukupro33333
tuliphalan9 - 34 phuongkitty
tuliphalan1 - 0 dzphucdz
tuliphalan1 - 8 sabo2412
tuliphalan3 - 0 aspirine25
tuliphalan2 - 0 dieptrongnghia221103
tuliphalan1 - 0 khoine
tuliphalan2 - 0 thethan1994
tuliphalan2 - 2 ok123456
tuliphalan0 - 1 aceweo
tuliphalan0 - 4 minhtoanwin
tuliphalan0 - 1 serazs
tuliphalan2 - 0 anhthanhdanh123
tuliphalan0 - 10 nonameme
tuliphalan0 - 4 travahuong
tuliphalan3 - 3 bongo
tuliphalan2 - 3 boomx
tuliphalan2 - 2 michnhi
tuliphalan0 - 2 nguyennhisopoor
tuliphalan2 - 1 nhuquynhh2511
tuliphalan1 - 1 lvlntt
tuliphalan4 - 1 bongbongmua12
tuliphalan1 - 0 fuduy570
tuliphalan1 - 5 lamcaro2
tuliphalan0 - 3 vivacoffee
tuliphalan10 - 12 hienvq
tuliphalan2 - 0 nguyenhoangkimngan
tuliphalan3 - 0 congthuan02
tuliphalan1 - 0 monmon
tuliphalan3 - 0 zaiiiiii123
tuliphalan2 - 0 nghiaalo
tuliphalan2 - 0 giakiet
tuliphalan1 - 0 tienphatcute
tuliphalan1 - 0 khangvww
tuliphalan2 - 3 thuakoku
tuliphalan0 - 4 koka262
tuliphalan0 - 2 evanst
tuliphalan1 - 1 dangnhan90
tuliphalan0 - 1 nguyennhisokill
tuliphalan6 - 3 cocuser
tuliphalan5 - 3 veeee0032
tuliphalan4 - 0 eggluan
tuliphalan2 - 0 romxinh92
tuliphalan2 - 2 bienho
tuliphalan1 - 0 iamrose84
tuliphalan0 - 1 noodles
tuliphalan4 - 0 lamnguyen2012
tuliphalan2 - 1 mrjin
tuliphalan2 - 0 killgrothvanhein
tuliphalan1 - 3 hocgomoku
tuliphalan6 - 0 nguoinguchoicaro123
tuliphalan1 - 0 vozanhxyz
tuliphalan2 - 0 sieuga
tuliphalan6 - 0 top1florentino