nqthacker
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.51%
  • Chỉ số xã hội 188
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nqthacker6 - 4 lamcaro
nqthacker3 - 0 ongbuga2
nqthacker8 - 0 dinhlong
nqthacker7 - 10 tuyen0088
nqthacker3 - 0 khabanh123a
nqthacker2 - 0 quangthinh
nqthacker1 - 3 yeusinhly
nqthacker0 - 4 votinh
nqthacker2 - 2 mynno
nqthacker0 - 1 tonyus
nqthacker6 - 0 okokok123
nqthacker5 - 10 dinhvanvoi
nqthacker1 - 0 phamvancuong
nqthacker0 - 1 kingday
nqthacker2 - 0 namviet
nqthacker0 - 2 thamlang
nqthacker1 - 2 director
nqthacker3 - 4 husky
nqthacker6 - 1 thaovan
nqthacker10 - 2 khanhhuyen123
nqthacker9 - 0 ares1234
nqthacker2 - 0 hotder
nqthacker2 - 0 louis
nqthacker4 - 8 dapcan
nqthacker1 - 4 quanghuy
nqthacker0 - 1 anansieukute
nqthacker2 - 0 binhminh
nqthacker8 - 0 top1fennik
nqthacker1 - 0 heskttn
nqthacker1 - 0 shinkk
nqthacker2 - 3 shiomi
nqthacker1 - 0 tuyetanh
nqthacker10 - 1 ilaschool123
nqthacker5 - 0 newbie2006
nqthacker4 - 0 ducchauluong
nqthacker2 - 0 tttung24
nqthacker1 - 2 canhet2007
nqthacker15 - 0 doo12345
nqthacker1 - 0 duongmd7002
nqthacker4 - 0 hunganh9604
nqthacker4 - 0 datnguvl
nqthacker1 - 0 khanhdepzaivl
nqthacker0 - 2 ttntvt
nqthacker14 - 0 tutendai9864
nqthacker5 - 0 levinhthang
nqthacker5 - 0 thanhtai
nqthacker1 - 0 peheocute
nqthacker3 - 0 rtn0000
nqthacker1 - 0 girly96
nqthacker0 - 1 pianooo
nqthacker1 - 0 bmvn11
nqthacker1 - 0 kakao911
nqthacker2 - 0 hoangquangminhhqm
nqthacker3 - 0 manhpro212
nqthacker5 - 9 noname
nqthacker3 - 1 chessking
nqthacker0 - 2 congchelseahd
nqthacker1 - 0 adorabat
nqthacker2 - 0 phamlam78
nqthacker1 - 0 taidzno1st
nqthacker4 - 6 gatamky2020
nqthacker0 - 2 huong2003
nqthacker0 - 3 quang
nqthacker0 - 1 frozenqueenelsa
nqthacker5 - 0 karry0921
nqthacker11 - 4 cupcake123
nqthacker2 - 4 linhdan
nqthacker3 - 0 phungsai20
nqthacker2 - 1 scary278
nqthacker6 - 0 andymark
nqthacker1 - 0 akhoa2910
nqthacker4 - 2 khanhduy1207
nqthacker1 - 1 hades
nqthacker0 - 2 thanhthanh2k7
nqthacker18 - 0 tranduy2006
nqthacker2 - 0 luonglc111
nqthacker0 - 6 aquadogkr1
nqthacker0 - 3 thanhthanh2k8
nqthacker1 - 4 thanh91
nqthacker2 - 0 thanhnguli12
nqthacker0 - 5 chihiro
nqthacker2 - 0 tranvynguyen2311
nqthacker2 - 0 tuliphalan
nqthacker0 - 1 nguyenngoc9456
nqthacker2 - 8 cfchp
nqthacker3 - 2 bakepbakep
nqthacker6 - 6 gatamky2014
nqthacker0 - 1 yoona
nqthacker0 - 1 yukii
nqthacker0 - 1 kimhien15
nqthacker0 - 1 thienthan28
nqthacker0 - 1 boomx
nqthacker10 - 7 haiduong34
nqthacker11 - 0 taylorswift1989
nqthacker2 - 0 bingan
nqthacker3 - 0 thangle
nqthacker1 - 0 mafia
nqthacker7 - 1 tava1345
nqthacker3 - 0 jrab88216
nqthacker2 - 0 huynguyenqn123