thimhuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 578
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.58%
  • Chỉ số xã hội 393
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thimhuong7 - 8 flash
thimhuong8 - 4 aiamcaro
thimhuong12 - 5 peheo
thimhuong4 - 3 michnhi
thimhuong4 - 2 phongca
thimhuong2 - 1 dragon
thimhuong2 - 0 hieenminhh
thimhuong5 - 12 tuliphalan
thimhuong2 - 0 dunxxx
thimhuong1 - 0 vtk290
thimhuong0 - 1 cocvang
thimhuong2 - 3 shinnijin
thimhuong4 - 2 blvckman
thimhuong3 - 1 eketao
thimhuong1 - 1 duyanh
thimhuong2 - 0 ssrankss
thimhuong7 - 0 namboyka
thimhuong2 - 0 ngankg123
thimhuong3 - 0 dieuhuong123
thimhuong6 - 6 chumchum
thimhuong1 - 0 phmdng1111
thimhuong3 - 0 dgfshb123
thimhuong3 - 0 hapororo94
thimhuong4 - 1 hungbd
thimhuong4 - 0 huutoan23
thimhuong4 - 0 ackquy666
thimhuong4 - 0 tranthanhdat
thimhuong0 - 1 thanhdhhp
thimhuong1 - 0 vyhuyen06
thimhuong2 - 0 huynhtridoan
thimhuong1 - 0 ok123456
thimhuong2 - 0 namkitga
thimhuong2 - 1 tugnguyenx
thimhuong3 - 0 zinchaomoingu
thimhuong1 - 0 vanhaunhuy11
thimhuong2 - 0 vinhpro123
thimhuong1 - 0 hamona
thimhuong1 - 0 budittaone000cho
thimhuong2 - 0 dieuthanh
thimhuong1 - 4 boomx
thimhuong5 - 0 batbaivieta
thimhuong0 - 1 o0tinhtam0o
thimhuong0 - 1 anh3khia
thimhuong1 - 2 bingan
thimhuong4 - 0 kingkhelang
thimhuong1 - 0 doanlu
thimhuong6 - 1 quanglb2001
thimhuong3 - 0 dkhanh101010
thimhuong0 - 2 caroforfun99999
thimhuong1 - 0 kpurorsted
thimhuong1 - 3 muncute
thimhuong3 - 0 dosiphung
thimhuong3 - 0 concamap
thimhuong3 - 0 torao16051999
thimhuong3 - 5 kulito
thimhuong1 - 0 phanminhtue51
thimhuong3 - 6 sabo2412
thimhuong1 - 0 kiendz12
thimhuong7 - 1 aspirine25
thimhuong9 - 0 tthuynga897
thimhuong0 - 1 cryszz
thimhuong4 - 6 hdmi2000
thimhuong1 - 0 jinsam
thimhuong0 - 1 nhockiv
thimhuong3 - 0 lamquennha
thimhuong5 - 0 vannuu
thimhuong0 - 1 travahuong
thimhuong1 - 1 lolololo
thimhuong6 - 1 nhuquynhh2511
thimhuong3 - 2 bongbongmua12
thimhuong3 - 0 lvlntt
thimhuong2 - 5 vivacoffee
thimhuong1 - 0 mochashiine
thimhuong1 - 0 lyduybang
thimhuong4 - 0 gongamer6615
thimhuong5 - 4 veeee0032
thimhuong0 - 4 sannieboo
thimhuong2 - 4 nonameme
thimhuong2 - 0 thientrank123
thimhuong3 - 0 nugyenjim13
thimhuong1 - 1 aconnongthon
thimhuong5 - 0 phananh
thimhuong1 - 1 ttz2007
thimhuong0 - 6 tienphat363
thimhuong0 - 1 anhlatrumday
thimhuong6 - 3 hoangphans
thimhuong1 - 2 khongphaicaothu
thimhuong5 - 7 aquadogkr1
thimhuong8 - 16 lee16
thimhuong6 - 10 carohcm
thimhuong6 - 2 dblack
thimhuong2 - 10 vuivekhongquao
thimhuong3 - 0 giakiet
thimhuong1 - 0 mjloan12
thimhuong1 - 0 nghiaalo
thimhuong2 - 0 locnyo122
thimhuong2 - 0 evanst
thimhuong3 - 12 koka262
thimhuong2 - 0 tradayne123
thimhuong2 - 0 nakroth