vitty
  • Hạng ...
  • Ngọc 775
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.73%
  • Chỉ số xã hội 437
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitty13 - 16 drthanhpham
vitty1 - 0 longisme
vitty4 - 0 namhdt108
vitty1 - 2 winxp
vitty0 - 4 silverfang
vitty0 - 2 huongjep
vitty12 - 11 phongyeu
vitty3 - 9 sieuga
vitty5 - 8 cry99
vitty15 - 9 huongly
vitty3 - 4 krixi
vitty12 - 5 yoona
vitty13 - 8 hades
vitty6 - 0 hutodesign
vitty0 - 1 phoboialy
vitty1 - 0 tuvippro2k4
vitty10 - 16 gaodo
vitty3 - 0 tithoai
vitty2 - 0 danganhthu
vitty14 - 6 nganbali
vitty1 - 0 tmqgaming
vitty0 - 8 lop2a
vitty8 - 31 meohoang123
vitty1 - 0 thuyntn84
vitty0 - 6 muaxuanden
vitty16 - 0 tuankhanh9x
vitty0 - 1 duonghienlanh
vitty6 - 1 umbra123
vitty7 - 0 hunggucci2510
vitty2 - 4 at0p1xt
vitty10 - 0 lanle123321
vitty3 - 0 namhm0311
vitty1 - 0 charlottesally
vitty8 - 10 sabo2412
vitty1 - 0 lulipham
vitty3 - 0 drmstein
vitty3 - 0 trumgamexo
vitty6 - 0 dnkhoa2081
vitty2 - 1 npatu12345
vitty10 - 0 phim1hay
vitty1 - 0 atebitee
vitty3 - 0 hieuxeom
vitty1 - 0 ngphgdeptrai
vitty1 - 9 cocvang
vitty1 - 0 emiya
vitty6 - 0 readyyyyyy
vitty0 - 5 covid19
vitty0 - 2 travahuong
vitty1 - 0 ftsai
vitty2 - 2 dontyoudare
vitty1 - 0 y8ghiojihyifctrxsre
vitty4 - 0 xgirlchoicaro
vitty6 - 1 quoctrong1102
vitty0 - 3 thienthansau
vitty2 - 0 dathpdq123
vitty1 - 1 shibangulem
vitty1 - 0 huyntd89
vitty8 - 7 thuynganho
vitty2 - 3 chumchum
vitty1 - 0 baothichchoicaro
vitty2 - 0 thanhngaho
vitty1 - 0 lehuucong
vitty1 - 0 tuangiang
vitty1 - 0 chumcaro
vitty0 - 2 lucatin
vitty2 - 0 catherine
vitty2 - 0 leminhhien20
vitty1 - 0 phamthaitoan2624
vitty1 - 0 quangau123
vitty1 - 0 leminhquan
vitty0 - 6 ngothedac
vitty1 - 0 kaydeptraiz
vitty1 - 3 khanhnnguyen2110
vitty7 - 0 trucly
vitty11 - 1 vanhdepzai
vitty1 - 0 nnonn
vitty2 - 0 phamduong2k5
vitty1 - 0 cothanh
vitty0 - 1 nhabanbo
vitty1 - 0 vozahahao27
vitty1 - 0 tragung
vitty4 - 3 bongo
vitty3 - 17 loanloan
vitty1 - 1 jena123
vitty10 - 2 hunghandsome
vitty3 - 0 dungmoi12
vitty1 - 0 nota3327
vitty1 - 0 tinatina
vitty3 - 2 nhimcoi100120
vitty0 - 1 ngoctin
vitty2 - 0 khanhlinh2k8
vitty4 - 1 drop14112406
vitty2 - 14 phuongkitty
vitty18 - 4 kain98
vitty0 - 2 tomcuamuc
vitty2 - 4 kyle1st
vitty2 - 0 authinh
vitty3 - 0 zereff
vitty5 - 0 sharinecaro
vitty5 - 0 jqjwquw152