vitty
  • Hạng ...
  • Ngọc 827
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.17%
  • Chỉ số xã hội 409
  • Chỉ số đam mê 1.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitty9 - 7 hades
vitty10 - 0 phim1hay
vitty7 - 4 yoona
vitty1 - 0 atebitee
vitty3 - 0 hieuxeom
vitty1 - 0 ngphgdeptrai
vitty1 - 9 cocvang
vitty1 - 0 emiya
vitty6 - 0 readyyyyyy
vitty0 - 5 covid19
vitty0 - 2 travahuong
vitty1 - 0 ftsai
vitty2 - 2 dontyoudare
vitty1 - 0 y8ghiojihyifctrxsre
vitty14 - 5 nganbali
vitty4 - 0 xgirlchoicaro
vitty6 - 1 quoctrong1102
vitty0 - 3 thienthansau
vitty6 - 11 gaodo
vitty2 - 0 dathpdq123
vitty1 - 1 shibangulem
vitty1 - 0 huyntd89
vitty1 - 4 sieuga
vitty4 - 6 cry99
vitty8 - 7 thuynganho
vitty2 - 3 chumchum
vitty3 - 4 huongly
vitty1 - 0 baothichchoicaro
vitty2 - 0 thanhngaho
vitty5 - 7 sabo2412
vitty1 - 0 lehuucong
vitty1 - 0 tuangiang
vitty1 - 0 chumcaro
vitty0 - 2 lucatin
vitty2 - 0 catherine
vitty2 - 0 leminhhien20
vitty1 - 0 phamthaitoan2624
vitty1 - 0 quangau123
vitty1 - 0 leminhquan
vitty0 - 6 ngothedac
vitty1 - 0 kaydeptraiz
vitty1 - 3 khanhnnguyen2110
vitty7 - 0 trucly
vitty11 - 1 vanhdepzai
vitty1 - 0 nnonn
vitty2 - 0 phamduong2k5
vitty1 - 0 cothanh
vitty6 - 5 phongyeu
vitty3 - 1 krixi
vitty0 - 1 nhabanbo
vitty1 - 0 vozahahao27
vitty1 - 0 tragung
vitty4 - 3 bongo
vitty3 - 17 loanloan
vitty1 - 1 jena123
vitty10 - 2 hunghandsome
vitty3 - 0 dungmoi12
vitty1 - 0 nota3327
vitty1 - 0 tinatina
vitty3 - 2 nhimcoi100120
vitty0 - 1 ngoctin
vitty2 - 0 khanhlinh2k8
vitty4 - 1 drop14112406
vitty2 - 14 phuongkitty
vitty18 - 4 kain98
vitty0 - 2 tomcuamuc
vitty2 - 4 kyle1st
vitty2 - 0 authinh
vitty3 - 0 zereff
vitty5 - 0 sharinecaro
vitty5 - 0 jqjwquw152
vitty6 - 1 quanglam2001
vitty0 - 4 gamevhgamevh
vitty10 - 0 tutran2k
vitty1 - 0 lamnguyen2012
vitty2 - 3 aconnongthon
vitty2 - 0 yjeee
vitty2 - 6 thuakoku
vitty3 - 10 veeee0032
vitty7 - 12 hienvq
vitty3 - 3 thuanvane
vitty2 - 7 lunguyencong
vitty2 - 3 bkdth2019
vitty1 - 0 ngoisaodienanh
vitty4 - 2 minhpham
vitty1 - 0 nguyentrongthai234
vitty0 - 3 lamcaro2
vitty0 - 2 leee16
vitty1 - 1 lucky
vitty8 - 3 cocuser
vitty1 - 4 phongwibusimp
vitty4 - 0 aricvu123
vitty1 - 1 evanst
vitty2 - 1 langtu
vitty5 - 0 phidz
vitty3 - 0 huytoizzz
vitty8 - 6 toilaerrr
vitty2 - 1 kamichan
vitty1 - 0 ishak
vitty10 - 0 noodvn