huongly
  • Hạng ...
  • Ngọc 919
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.37%
  • Chỉ số xã hội 475
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongly12 - 7 hades
huongly2 - 13 hatcatnho
huongly14 - 21 vitty
huongly23 - 14 sieuga
huongly1 - 9 beteoteosg
huongly0 - 1 xuantung91
huongly3 - 16 aikhongsotui
huongly7 - 6 phongyeu
huongly20 - 8 gaodo
huongly4 - 0 baam123
huongly1 - 0 gnasche
huongly1 - 0 duis1709
huongly22 - 14 cry99
huongly18 - 19 yoona
huongly1 - 0 hdushsgs321
huongly1 - 4 rocket290671
huongly0 - 1 dau127
huongly1 - 0 ivinciexpress
huongly6 - 8 bongo
huongly0 - 2 phamphuhung
huongly1 - 0 phgdepchai
huongly1 - 0 hchilacuat
huongly6 - 9 nganbali
huongly1 - 16 siro2012
huongly2 - 4 docuong
huongly4 - 0 caochuyen94
huongly4 - 9 huongjep
huongly2 - 0 vocuahiennhan
huongly1 - 0 duykhuong88886666
huongly1 - 0 nguyfdg
huongly8 - 8 tenry
huongly2 - 0 thuuuan
huongly5 - 0 mhuyennnn
huongly3 - 0 minhkk98
huongly5 - 2 phoboialy
huongly7 - 2 cumisida1
huongly1 - 0 nambacquynhon1
huongly1 - 2 winxp
huongly3 - 0 tuvippro2k4
huongly4 - 4 nghiachicken
huongly4 - 8 cocvang
huongly2 - 0 tmqgaming
huongly0 - 8 meohoang123
huongly3 - 0 royalcitytoan
huongly1 - 0 thuyntn84
huongly1 - 8 lop2a
huongly3 - 1 tigerzing
huongly0 - 2 biktytop1gamethu
huongly2 - 1 nguyenvietphuong1109
huongly3 - 0 trungducc888
huongly2 - 0 pahhnz
huongly2 - 2 at0p1xt
huongly5 - 0 duongle
huongly1 - 0 htavan248
huongly3 - 1 tuyennguyen
huongly0 - 2 caroforfun99999
huongly1 - 0 nmtruong
huongly0 - 2 hdmi2000
huongly0 - 2 manhlamm
huongly1 - 2 sabo2412
huongly8 - 0 hoangket98
huongly3 - 0 hoaganh26745
huongly2 - 0 phandanthan10anh1
huongly0 - 1 khoald
huongly0 - 1 shinnijin
huongly0 - 2 travahuong
huongly3 - 0 congnamy
huongly2 - 0 phanthanhphuc291007
huongly1 - 1 ftsai
huongly3 - 0 hichle
huongly5 - 0 vyvyvyvyv
huongly1 - 0 vanhai2k263
huongly1 - 1 shibangulem
huongly2 - 0 choconngocngech12zmc
huongly30 - 1 ptanne2309
huongly3 - 0 tranghero94
huongly4 - 3 chumchum
huongly1 - 0 truongxuanbach
huongly2 - 0 qweqweqwe
huongly6 - 3 chebuoi
huongly4 - 0 tungtran
huongly7 - 1 langtu
huongly3 - 0 ghostghost
huongly0 - 1 tomcuamuc
huongly1 - 0 jasam
huongly3 - 2 namhoang
huongly3 - 0 toylayenday
huongly2 - 0 hongbeoi
huongly0 - 2 muaxuanden
huongly1 - 0 duongvutien
huongly1 - 0 bruno678
huongly1 - 0 colahi
huongly0 - 2 xuninak
huongly2 - 0 khanhnnguyen2110
huongly8 - 0 kiemkim1102
huongly6 - 0 vanhdepzai
huongly16 - 1 nnonn
huongly3 - 0 lylokutee
huongly5 - 0 kiemphongkim
huongly1 - 0 peterlylo