flash
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.96%
  • Chỉ số xã hội 402
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
flash14 - 6 tuliphalan
flash1 - 6 aikhongsotui
flash1 - 0 leminluan
flash1 - 0 emameo
flash1 - 2 rocket290671
flash14 - 26 michnhi
flash14 - 22 boomx
flash11 - 11 dragon
flash18 - 21 aiamcaro
flash1 - 0 caochuyen94
flash3 - 0 moichoinhuong1
flash0 - 6 docuong
flash2 - 0 nonnnnnnnnnnnn
flash4 - 13 nganbali
flash2 - 2 phongnha
flash19 - 12 thimhuong
flash2 - 0 zenitsu
flash13 - 13 huongjep
flash1 - 0 edogawanguyen
flash1 - 0 riochii
flash3 - 0 sakurajp
flash4 - 0 fanmu2k8ok
flash2 - 1 cscd141
flash2 - 0 binbim
flash1 - 0 nethonglinh
flash1 - 0 phamtranlalinh1309
flash1 - 0 bophat231
flash2 - 3 winxp
flash2 - 6 newnewnew
flash3 - 1 haconvuongnang12
flash6 - 1 hunghuyhoangbhb81
flash9 - 5 peheo
flash5 - 4 cuopbiensoh2o
flash3 - 12 siro2012
flash3 - 0 kinid
flash3 - 1 lienanh112
flash1 - 0 hagiahoang2011
flash1 - 0 htavan248
flash0 - 1 at0p1xt
flash1 - 0 bapbap
flash14 - 0 doraemoncute7730
flash2 - 0 trandinhkhoa
flash1 - 2 nhatnhatsl
flash3 - 1 taolanguoidepchai
flash1 - 4 manhlamm
flash5 - 1 linhcnmc
flash0 - 1 depchaisieucap
flash3 - 2 mysun0207
flash3 - 5 cocvang
flash3 - 0 hotonngocanh2112
flash3 - 0 tonlopro
flash2 - 0 duykkhanh290806
flash1 - 0 lee16
flash3 - 3 emiya
flash1 - 1 dontyoudare
flash8 - 5 shinnijin
flash9 - 1 herewegooo
flash2 - 0 c0sm0s
flash1 - 0 maihieu123
flash3 - 0 duyanh
flash3 - 0 dgfshb123
flash3 - 0 thanhngaho
flash1 - 0 trananhtiep
flash1 - 1 nguyennduc97
flash2 - 0 tranthanhdat
flash1 - 1 nhidor
flash2 - 0 maianh1012ltt
flash1 - 0 foxfly
flash5 - 0 quyenld
flash0 - 1 huynhtridoan
flash4 - 8 travahuong
flash5 - 12 hdmi2000
flash1 - 0 khoazippro
flash1 - 1 titus
flash2 - 0 katenhikate2008
flash1 - 0 ligerutd989
flash2 - 0 vinhpro123
flash1 - 0 hamona
flash10 - 0 superidol
flash2 - 3 kulito
flash2 - 0 tuangiang
flash1 - 4 truongsinh
flash5 - 0 mrblack
flash3 - 0 kpurorsted
flash6 - 0 baminh1432009
flash2 - 0 ninhpham
flash1 - 7 tranthuahoai
flash1 - 0 tieoteo12345
flash7 - 28 phuongkitty
flash1 - 0 sanghuynh
flash1 - 0 lamquennha
flash1 - 0 udjngdiiw1flk
flash1 - 0 aceweo
flash1 - 2 dangtiendo
flash0 - 7 evanst
flash1 - 0 khanhlinh2k8
flash4 - 1 kimhanlong
flash1 - 8 lunguyencong
flash2 - 2 lovekr01
flash1 - 1 nguyennhisopoor