flash
  • Hạng ...
  • Ngọc 616
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.29%
  • Chỉ số xã hội 377
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
flash3 - 1 lienanh112
flash7 - 5 peheo
flash1 - 0 hagiahoang2011
flash13 - 7 thimhuong
flash10 - 18 michnhi
flash12 - 12 aiamcaro
flash9 - 13 boomx
flash11 - 5 tuliphalan
flash2 - 3 newnewnew
flash1 - 0 htavan248
flash0 - 1 at0p1xt
flash1 - 0 bapbap
flash14 - 0 doraemoncute7730
flash2 - 0 trandinhkhoa
flash5 - 3 cuopbiensoh2o
flash1 - 2 nhatnhatsl
flash6 - 5 dragon
flash3 - 1 taolanguoidepchai
flash1 - 4 manhlamm
flash4 - 12 nganbali
flash5 - 1 linhcnmc
flash0 - 1 depchaisieucap
flash3 - 2 mysun0207
flash3 - 5 cocvang
flash3 - 0 hotonngocanh2112
flash3 - 0 tonlopro
flash2 - 0 duykkhanh290806
flash1 - 0 lee16
flash3 - 3 emiya
flash1 - 1 dontyoudare
flash8 - 5 shinnijin
flash9 - 1 herewegooo
flash2 - 0 c0sm0s
flash1 - 0 maihieu123
flash3 - 0 duyanh
flash3 - 0 dgfshb123
flash3 - 0 thanhngaho
flash1 - 0 trananhtiep
flash1 - 1 nguyennduc97
flash2 - 0 tranthanhdat
flash1 - 1 nhidor
flash2 - 0 maianh1012ltt
flash1 - 0 foxfly
flash5 - 0 quyenld
flash0 - 1 huynhtridoan
flash4 - 8 travahuong
flash5 - 12 hdmi2000
flash1 - 0 khoazippro
flash1 - 1 titus
flash2 - 0 katenhikate2008
flash1 - 0 ligerutd989
flash2 - 0 vinhpro123
flash1 - 0 hamona
flash10 - 0 superidol
flash2 - 3 kulito
flash2 - 0 tuangiang
flash1 - 4 truongsinh
flash5 - 0 mrblack
flash3 - 0 kpurorsted
flash6 - 0 baminh1432009
flash2 - 0 ninhpham
flash1 - 7 tranthuahoai
flash1 - 0 tieoteo12345
flash7 - 28 phuongkitty
flash1 - 0 sanghuynh
flash1 - 0 lamquennha
flash1 - 0 udjngdiiw1flk
flash1 - 0 aceweo
flash1 - 2 dangtiendo
flash0 - 7 evanst
flash1 - 0 khanhlinh2k8
flash4 - 1 kimhanlong
flash1 - 8 lunguyencong
flash2 - 2 lovekr01
flash1 - 1 nguyennhisopoor
flash2 - 1 kenninnin
flash2 - 4 haianthui
flash2 - 0 gongamer6615
flash1 - 0 nhavukio2123
flash3 - 0 vietyvu0
flash1 - 0 hokkaidoabc
flash3 - 1 ramez
flash0 - 2 koka262
flash3 - 1 sungo
flash0 - 1 anhlatrumday
flash5 - 2 loloti
flash4 - 1 hoangphans
flash1 - 0 abcxyzabcabclol
flash1 - 0 inun2016
flash5 - 0 anhnganngocungo
flash1 - 0 zaiiiiii123
flash0 - 1 oxoxox
flash1 - 0 maynioeer11
flash1 - 0 nakroth
flash2 - 0 nffeonh17
flash2 - 2 ginsosad
flash1 - 1 iamrose84
flash1 - 0 thiengon123
flash3 - 2 minhbuik
flash1 - 1 vogjct