thienloi
  • Hạng 145
  • Ngọc 1,133
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.23%
  • Chỉ số xã hội 407
  • Chỉ số đam mê 1.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienloi8 - 11 teoteo
thienloi4 - 0 linhcnmc
thienloi1 - 0 binh2k8nopro
thienloi1 - 6 sabo2412
thienloi7 - 0 jzbzug
thienloi6 - 4 vitaminc
thienloi2 - 0 nnndzzz123
thienloi0 - 2 manhlamm
thienloi5 - 3 nganbali
thienloi2 - 0 hoangtk2k5
thienloi9 - 0 baogam251105
thienloi4 - 0 hoangntv2903
thienloi12 - 6 lizmatt
thienloi2 - 0 riochii
thienloi11 - 9 denhayden
thienloi9 - 8 paradol
thienloi5 - 5 nhipcautre21
thienloi1 - 0 bibobipbip
thienloi2 - 0 thanhngaho
thienloi1 - 0 quytunhanong102
thienloi5 - 6 hdmi2000
thienloi1 - 0 haongo
thienloi3 - 1 chumchum
thienloi3 - 0 annangoc12
thienloi1 - 0 ttttgendo
thienloi0 - 8 tomcuamuc
thienloi10 - 2 soibactr
thienloi2 - 0 thutoan10
thienloi7 - 0 kiemkim1102
thienloi2 - 1 cuongxautrai
thienloi2 - 1 enkansie
thienloi1 - 3 travahuong
thienloi2 - 3 hector
thienloi2 - 0 lylokutee
thienloi2 - 1 legendaryhn
thienloi1 - 1 mrrua
thienloi0 - 1 alienware
thienloi4 - 0 hihibaby123
thienloi3 - 5 mjetran
thienloi2 - 1 pingpong
thienloi0 - 2 wibunotsimpttv2k7
thienloi5 - 1 kimjin28622
thienloi1 - 0 longnhi1601
thienloi1 - 2 anh3khia
thienloi1 - 0 vohongan
thienloi1 - 1 huymyb7410
thienloi1 - 0 jdsiucbe
thienloi1 - 0 dinhkhang
thienloi0 - 4 lebaokhang
thienloi6 - 0 cpttt2004
thienloi1 - 0 jackperjow
thienloi1 - 2 caroforfun99999
thienloi4 - 0 jkukkie97
thienloi0 - 2 gomukupro33333
thienloi1 - 2 rubikson
thienloi6 - 3 yuihandsome
thienloi1 - 0 simplevuasui
thienloi1 - 21 phuongkitty
thienloi6 - 1 serazs
thienloi3 - 0 trinhquocbao205
thienloi0 - 2 ginsosad
thienloi0 - 1 muaxuanden
thienloi13 - 2 hecker
thienloi2 - 1 thuyhoa
thienloi2 - 0 hhbgv
thienloi0 - 2 nguyennhisoreall
thienloi0 - 5 nonameme
thienloi0 - 6 koka262
thienloi2 - 0 thiencodon
thienloi1 - 0 zhenzhen
thienloi1 - 0 lamquennha
thienloi0 - 2 ngannguyen
thienloi18 - 22 noodles
thienloi4 - 1 diamooonddd
thienloi0 - 5 lamcaro2
thienloi6 - 5 carohcm
thienloi1 - 1 shadowmax
thienloi2 - 0 nhuquynhh2511
thienloi0 - 1 nguyennhisopoor
thienloi6 - 0 lmaotruahe22
thienloi1 - 0 dunpc1412
thienloi1 - 0 dannguyen
thienloi1 - 0 lyquoc
thienloi2 - 0 xuankieu
thienloi9 - 1 daophuongthao123
thienloi0 - 3 mblife2021
thienloi2 - 1 ronkute
thienloi1 - 0 fumkio3212
thienloi1 - 0 thienthoi
thienloi2 - 0 emnonnlam
thienloi0 - 1 toigalam
thienloi1 - 0 prosonla
thienloi0 - 1 hanhphucthoangqua
thienloi2 - 2 kiencon
thienloi1 - 0 vivihihi
thienloi2 - 2 truongiiiphong
thienloi2 - 0 mrjin
thienloi2 - 6 linda
thienloi5 - 0 vinhvinhsctn1995
thienloi3 - 0 nguyentienhai