thienloi
  • Hạng ...
  • Ngọc 766
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.98%
  • Chỉ số xã hội 444
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienloi6 - 2 phamquangdong
thienloi7 - 3 mythic
thienloi11 - 6 vitaminc
thienloi23 - 26 denhayden
thienloi24 - 25 teoteo
thienloi23 - 19 lizmatt
thienloi14 - 16 paradol
thienloi2 - 10 beteoteosg
thienloi1 - 7 silverfang
thienloi2 - 0 tintintin
thienloi0 - 5 yephdith
thienloi1 - 1 cocvang
thienloi1 - 0 ngocdztukado
thienloi0 - 4 thacoanxuong
thienloi7 - 21 aikhongsotui
thienloi0 - 3 ngannguyen
thienloi1 - 0 julieeee3322
thienloi4 - 0 sakurajp
thienloi1 - 0 lampham19
thienloi8 - 10 mjetran
thienloi4 - 7 hector
thienloi0 - 4 rocket290671
thienloi3 - 0 phgdepchai
thienloi10 - 1 noname06
thienloi5 - 6 chuyendk
thienloi1 - 0 hiucotu
thienloi1 - 3 docuong
thienloi3 - 5 quynhgiao
thienloi7 - 8 phucname
thienloi2 - 0 chugato
thienloi8 - 12 tenry
thienloi1 - 0 moon9x
thienloi5 - 1 dungngoctrinh
thienloi5 - 11 siro2012
thienloi6 - 14 newnewnew
thienloi3 - 3 royalcitytoan
thienloi5 - 0 tibo021011
thienloi5 - 8 nhipcautre21
thienloi5 - 10 meohoang123
thienloi1 - 0 tkhuyn
thienloi3 - 0 lostkute1998dl
thienloi8 - 8 nganbali
thienloi1 - 0 thumeo
thienloi4 - 1 hutrucanmay
thienloi6 - 8 hdmi2000
thienloi1 - 2 noibuontrongtoi
thienloi2 - 0 vuthithanhnhan
thienloi0 - 1 phamluli
thienloi0 - 1 winxp
thienloi0 - 1 tonngokhong9
thienloi1 - 0 thinhhokage123
thienloi4 - 0 linhcnmc
thienloi1 - 0 binh2k8nopro
thienloi1 - 6 sabo2412
thienloi7 - 0 jzbzug
thienloi2 - 0 nnndzzz123
thienloi0 - 2 manhlamm
thienloi2 - 0 hoangtk2k5
thienloi9 - 0 baogam251105
thienloi4 - 0 hoangntv2903
thienloi2 - 0 riochii
thienloi1 - 0 bibobipbip
thienloi2 - 0 thanhngaho
thienloi1 - 0 quytunhanong102
thienloi1 - 0 haongo
thienloi3 - 1 chumchum
thienloi3 - 0 annangoc12
thienloi1 - 0 ttttgendo
thienloi0 - 8 tomcuamuc
thienloi10 - 2 soibactr
thienloi2 - 0 thutoan10
thienloi7 - 0 kiemkim1102
thienloi2 - 1 cuongxautrai
thienloi2 - 1 enkansie
thienloi1 - 3 travahuong
thienloi2 - 0 lylokutee
thienloi2 - 1 legendaryhn
thienloi1 - 1 mrrua
thienloi0 - 1 alienware
thienloi4 - 0 hihibaby123
thienloi2 - 1 pingpong
thienloi0 - 2 wibunotsimpttv2k7
thienloi5 - 1 kimjin28622
thienloi1 - 0 longnhi1601
thienloi1 - 2 anh3khia
thienloi1 - 0 vohongan
thienloi1 - 1 huymyb7410
thienloi1 - 0 jdsiucbe
thienloi1 - 0 dinhkhang
thienloi0 - 4 lebaokhang
thienloi6 - 0 cpttt2004
thienloi1 - 0 jackperjow
thienloi1 - 2 caroforfun99999
thienloi4 - 0 jkukkie97
thienloi0 - 2 gomukupro33333
thienloi1 - 2 rubikson
thienloi6 - 3 yuihandsome
thienloi1 - 0 simplevuasui
thienloi1 - 21 phuongkitty
thienloi6 - 1 serazs