michnhi
  • Hạng 123
  • Ngọc 1,067
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.13%
  • Chỉ số xã hội 404
  • Chỉ số đam mê 0.53
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
michnhi1 - 0 riochii
michnhi1 - 6 huongjep
michnhi2 - 0 carotanhoa2022
michnhi1 - 0 binbim
michnhi1 - 1 ptdboy
michnhi2 - 3 docuong
michnhi1 - 0 phamtranlalinh1309
michnhi8 - 7 thimhuong
michnhi12 - 15 dragon
michnhi16 - 8 cuopbiensoh2o
michnhi3 - 6 winxp
michnhi6 - 0 khangnongrdo
michnhi7 - 8 kulito
michnhi1 - 0 ponr99
michnhi23 - 14 flash
michnhi15 - 13 aiamcaro
michnhi1 - 0 haconvuongnang12
michnhi17 - 20 boomx
michnhi0 - 8 newnewnew
michnhi4 - 3 tuliphalan
michnhi6 - 1 lucnguyen
michnhi2 - 3 nganbali
michnhi7 - 1 hunghuyhoangbhb81
michnhi2 - 0 huyhoang09042000hg
michnhi2 - 0 principiamathematica
michnhi1 - 0 nguyenthivannga
michnhi4 - 0 dfhuzkhjudgy
michnhi1 - 0 kinid
michnhi1 - 0 hagiahoang2011
michnhi1 - 0 hautrang113
michnhi3 - 0 trangiaphuc
michnhi4 - 12 at0p1xt
michnhi1 - 0 trandinhkhoa
michnhi0 - 4 nhatnhatsl
michnhi0 - 1 tonngokhong9
michnhi0 - 1 manhlamm
michnhi1 - 4 hdmi2000
michnhi11 - 1 bku7272
michnhi1 - 0 binh2k8nopro
michnhi4 - 7 sabo2412
michnhi1 - 0 megamew
michnhi0 - 1 cocvang
michnhi1 - 0 thaontt34thaontt34
michnhi2 - 0 peoanhkute
michnhi3 - 1 peheo
michnhi11 - 1 pakuda
michnhi0 - 1 taer0918
michnhi10 - 2 thanhngaho
michnhi2 - 2 chumchum
michnhi1 - 3 muaxuanden
michnhi6 - 3 ntntntnt
michnhi1 - 0 asdasdsds
michnhi5 - 0 kietbetcaro
michnhi1 - 0 hsncute2k4
michnhi27 - 16 cuacang3333
michnhi2 - 4 titus
michnhi3 - 0 thangquoc
michnhi4 - 0 ngochoangdaklak
michnhi5 - 5 sonccccc
michnhi2 - 1 zinchaomoingu
michnhi4 - 0 thanhthanhxlvqk
michnhi1 - 0 katenhikate2008
michnhi3 - 4 trienchill
michnhi6 - 0 dieuthanh
michnhi1 - 2 koora
michnhi1 - 0 trantam1352
michnhi5 - 0 quanprocaro
michnhi2 - 2 hangover
michnhi1 - 3 lebaokhang
michnhi1 - 3 alienware
michnhi1 - 0 dkhanh101010
michnhi2 - 0 ducduyb
michnhi3 - 0 anh3khia
michnhi1 - 0 baminh1432009
michnhi0 - 1 caroforfun99999
michnhi12 - 35 phuongkitty
michnhi4 - 0 torao16051999
michnhi1 - 0 ninhpham
michnhi4 - 2 vinhquanttb
michnhi5 - 0 johnnnn
michnhi8 - 3 dbqg000
michnhi2 - 1 lambien011
michnhi4 - 8 kyle1st
michnhi2 - 0 nekodesu2004
michnhi4 - 0 anhthanhdanh123
michnhi2 - 2 kurotruong
michnhi3 - 4 travahuong
michnhi0 - 8 nonameme
michnhi1 - 0 evely0246
michnhi3 - 1 hihikopio
michnhi2 - 0 iviska207
michnhi11 - 12 shupapolkr
michnhi5 - 0 lamquennha
michnhi0 - 2 nguyennhisopoor
michnhi1 - 0 namnobi
michnhi0 - 2 vivacoffee
michnhi3 - 0 tonvandat
michnhi1 - 7 haianthui
michnhi7 - 1 mochashiine
michnhi0 - 12 lamcaro2