michnhi
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.33%
  • Chỉ số xã hội 375
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
michnhi8 - 13 dragon
michnhi4 - 7 sabo2412
michnhi1 - 0 megamew
michnhi3 - 4 thimhuong
michnhi12 - 8 cuopbiensoh2o
michnhi11 - 10 aiamcaro
michnhi14 - 7 flash
michnhi0 - 1 cocvang
michnhi6 - 7 kulito
michnhi9 - 13 boomx
michnhi1 - 0 thaontt34thaontt34
michnhi2 - 0 peoanhkute
michnhi3 - 1 peheo
michnhi11 - 1 pakuda
michnhi0 - 1 taer0918
michnhi10 - 2 thanhngaho
michnhi2 - 2 chumchum
michnhi1 - 3 muaxuanden
michnhi1 - 0 nganbali
michnhi6 - 3 ntntntnt
michnhi1 - 0 asdasdsds
michnhi5 - 0 kietbetcaro
michnhi1 - 0 hsncute2k4
michnhi27 - 16 cuacang3333
michnhi2 - 4 titus
michnhi3 - 0 thangquoc
michnhi4 - 0 ngochoangdaklak
michnhi5 - 5 sonccccc
michnhi2 - 1 zinchaomoingu
michnhi4 - 0 thanhthanhxlvqk
michnhi1 - 0 katenhikate2008
michnhi1 - 3 hdmi2000
michnhi3 - 4 trienchill
michnhi6 - 0 dieuthanh
michnhi1 - 2 koora
michnhi1 - 0 trantam1352
michnhi5 - 0 quanprocaro
michnhi2 - 2 hangover
michnhi1 - 3 lebaokhang
michnhi1 - 3 alienware
michnhi1 - 0 dkhanh101010
michnhi2 - 0 ducduyb
michnhi3 - 0 anh3khia
michnhi1 - 0 baminh1432009
michnhi0 - 1 caroforfun99999
michnhi12 - 35 phuongkitty
michnhi4 - 0 torao16051999
michnhi1 - 0 ninhpham
michnhi4 - 2 vinhquanttb
michnhi5 - 0 johnnnn
michnhi8 - 3 dbqg000
michnhi2 - 1 lambien011
michnhi4 - 8 kyle1st
michnhi2 - 0 nekodesu2004
michnhi4 - 0 anhthanhdanh123
michnhi2 - 2 kurotruong
michnhi3 - 4 travahuong
michnhi0 - 8 nonameme
michnhi1 - 0 evely0246
michnhi3 - 1 hihikopio
michnhi2 - 0 iviska207
michnhi2 - 2 tuliphalan
michnhi11 - 12 shupapolkr
michnhi5 - 0 lamquennha
michnhi0 - 2 nguyennhisopoor
michnhi1 - 0 namnobi
michnhi0 - 2 vivacoffee
michnhi3 - 0 tonvandat
michnhi1 - 7 haianthui
michnhi7 - 1 mochashiine
michnhi0 - 12 lamcaro2
michnhi1 - 0 gongamer6615
michnhi1 - 4 noodles
michnhi3 - 0 thientrank123
michnhi5 - 9 evanst
michnhi6 - 2 thuanpony03
michnhi2 - 0 toandepzai
michnhi7 - 0 soahoang
michnhi3 - 0 nguyenthithuthao
michnhi2 - 0 buoncovid
michnhi2 - 0 zaiiiiii123
michnhi3 - 1 veeee0032
michnhi1 - 0 nffeonh17
michnhi2 - 1 chidiennguyen
michnhi3 - 2 duyemjiop112
michnhi3 - 0 tranvandat1346
michnhi2 - 0 becoivp88
michnhi1 - 0 phongca
michnhi1 - 1 vogjct
michnhi1 - 1 bienho
michnhi0 - 3 belen3
michnhi1 - 0 mrjin
michnhi13 - 0 lamnguyen2012
michnhi5 - 1 loloti
michnhi0 - 1 serazs
michnhi1 - 0 vozanhxyz
michnhi0 - 3 linhlucden
michnhi1 - 0 trungphamthanh
michnhi1 - 6 carohcm
michnhi3 - 0 cocuser