phongyeu
  • Hạng 122
  • Ngọc 1,149
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.14%
  • Chỉ số xã hội 414
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongyeu15 - 26 krixi
phongyeu11 - 13 gaodo
phongyeu14 - 16 hades
phongyeu5 - 1 cristom
phongyeu3 - 4 ngocanh3tuoi
phongyeu9 - 6 yukii
phongyeu11 - 10 nhabanbo
phongyeu1 - 0 yuli777
phongyeu5 - 8 vitty
phongyeu4 - 3 lucky
phongyeu1 - 4 hdmi2000
phongyeu0 - 1 manhlamm
phongyeu2 - 7 lucatin
phongyeu1 - 0 trumgamexo
phongyeu5 - 1 huongly
phongyeu1 - 0 khokhmuhmu
phongyeu2 - 0 bebungbu
phongyeu7 - 0 phim1hay
phongyeu0 - 1 emiya
phongyeu4 - 0 nnhdhtn7777
phongyeu6 - 2 letrungnhan
phongyeu0 - 1 silverfang
phongyeu5 - 0 thriving84464
phongyeu1 - 0 bannho2k14
phongyeu2 - 0 ngocthuongg1202
phongyeu0 - 1 chumchum
phongyeu1 - 1 khanhtuong
phongyeu2 - 1 chebuoi
phongyeu1 - 0 tgiabao008
phongyeu1 - 0 chiennn
phongyeu0 - 1 thomqua
phongyeu2 - 0 dioda
phongyeu1 - 8 wibunotsimpttv2k7
phongyeu0 - 3 yoona
phongyeu0 - 2 cocvang
phongyeu1 - 0 cuongxautrai
phongyeu1 - 0 trucly
phongyeu0 - 1 kiemkim1102
phongyeu5 - 0 nnonn
phongyeu1 - 0 chingao123
phongyeu3 - 0 hoangngocminh2006
phongyeu0 - 1 amazon
phongyeu3 - 0 thutoan10
phongyeu6 - 0 phamduong2k5
phongyeu10 - 3 cothanh
phongyeu0 - 4 travahuong
phongyeu3 - 0 hahieu86
phongyeu1 - 0 nhlumntat
phongyeu0 - 1 cumcum
phongyeu0 - 2 alienware
phongyeu3 - 1 minhreal23
phongyeu3 - 0 hunghandsome
phongyeu1 - 0 shychi
phongyeu1 - 0 puchuchu
phongyeu1 - 0 dung0975146154
phongyeu0 - 1 koora
phongyeu1 - 0 o0tinhtam0o
phongyeu2 - 0 dieuthanh
phongyeu2 - 0 hgbao2007
phongyeu1 - 0 fckboi
phongyeu0 - 1 tonngokhong9
phongyeu1 - 0 ngoctin
phongyeu0 - 1 caroforfun99999
phongyeu2 - 1 korean
phongyeu1 - 0 hoangthao01
phongyeu2 - 1 njhvuughbkn
phongyeu1 - 0 kazuu1554
phongyeu1 - 3 mrboo
phongyeu10 - 3 kain98
phongyeu1 - 6 phuongkitty
phongyeu2 - 0 zereff
phongyeu3 - 0 thienphusi123
phongyeu0 - 5 muaxuanden
phongyeu6 - 0 nguyenvantronghieu
phongyeu1 - 0 lamquennha
phongyeu2 - 0 bzoo2
phongyeu0 - 2 nguyennhisopoor
phongyeu4 - 0 lolololo
phongyeu1 - 0 nguyenlenhat
phongyeu1 - 5 buomchua
phongyeu2 - 0 benngulam
phongyeu3 - 0 pully234
phongyeu0 - 3 nonameme
phongyeu4 - 10 lunguyencong
phongyeu1 - 0 nguydjbfhfbfh08
phongyeu0 - 3 vivacoffee
phongyeu1 - 0 jimkoi1239
phongyeu1 - 2 muxuden2021
phongyeu4 - 1 huongjep
phongyeu1 - 4 hienvq
phongyeu6 - 0 gacaothu
phongyeu1 - 4 carohcm
phongyeu1 - 0 giahuylelgt
phongyeu1 - 2 evanst
phongyeu2 - 2 guvanu123
phongyeu3 - 2 sabo2412
phongyeu6 - 9 vuabip
phongyeu4 - 0 vietyvu0
phongyeu1 - 1 nguyennhisoreall
phongyeu1 - 0 sdscsddssfd