phongyeu
  • Hạng ...
  • Ngọc 990
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.42%
  • Chỉ số xã hội 446
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongyeu5 - 1 sieuga
phongyeu6 - 0 datquoc399
phongyeu1 - 12 rocket290671
phongyeu19 - 18 gaodo
phongyeu2 - 4 docuong
phongyeu21 - 23 hades
phongyeu0 - 7 muaxuanden
phongyeu6 - 8 cry99
phongyeu1 - 0 phamphuhung
phongyeu3 - 7 cuncun
phongyeu6 - 6 huongly
phongyeu2 - 0 khanhhalo
phongyeu1 - 0 khanhtrantvh368
phongyeu13 - 12 vitty
phongyeu1 - 0 vipcon90
phongyeu2 - 3 aikhongsotui
phongyeu1 - 1 quynhgiao
phongyeu1 - 0 langmiendu
phongyeu1 - 7 hdmi2000
phongyeu3 - 6 covid19
phongyeu2 - 5 tenry
phongyeu1 - 0 tuanlmbrtpc
phongyeu11 - 16 huongjep
phongyeu3 - 0 trumpa
phongyeu17 - 33 krixi
phongyeu0 - 1 winxp
phongyeu3 - 0 bvnkusrb
phongyeu4 - 0 mhuyennnn
phongyeu1 - 2 phuocho
phongyeu12 - 13 nhabanbo
phongyeu2 - 0 phuocboy33
phongyeu6 - 0 tithoai
phongyeu2 - 0 vietblack
phongyeu2 - 0 danganhthu
phongyeu1 - 0 nhimnhi
phongyeu1 - 0 quocza
phongyeu0 - 1 nganbali
phongyeu0 - 2 newbielok
phongyeu4 - 0 umbra123
phongyeu0 - 3 meohoang123
phongyeu2 - 0 hunggucci2510
phongyeu0 - 2 newnewnew
phongyeu4 - 0 kinid
phongyeu4 - 10 siro2012
phongyeu1 - 1 biktytop1gamethu
phongyeu10 - 6 yukii
phongyeu5 - 1 cristom
phongyeu3 - 4 ngocanh3tuoi
phongyeu1 - 0 yuli777
phongyeu4 - 3 lucky
phongyeu0 - 1 manhlamm
phongyeu2 - 7 lucatin
phongyeu1 - 0 trumgamexo
phongyeu1 - 0 khokhmuhmu
phongyeu2 - 0 bebungbu
phongyeu7 - 0 phim1hay
phongyeu0 - 1 emiya
phongyeu4 - 0 nnhdhtn7777
phongyeu6 - 2 letrungnhan
phongyeu0 - 1 silverfang
phongyeu5 - 0 thriving84464
phongyeu1 - 0 bannho2k14
phongyeu2 - 0 ngocthuongg1202
phongyeu0 - 1 chumchum
phongyeu1 - 1 khanhtuong
phongyeu2 - 1 chebuoi
phongyeu1 - 0 tgiabao008
phongyeu1 - 0 chiennn
phongyeu0 - 1 thomqua
phongyeu2 - 0 dioda
phongyeu1 - 8 wibunotsimpttv2k7
phongyeu0 - 3 yoona
phongyeu0 - 2 cocvang
phongyeu1 - 0 cuongxautrai
phongyeu1 - 0 trucly
phongyeu0 - 1 kiemkim1102
phongyeu5 - 0 nnonn
phongyeu1 - 0 chingao123
phongyeu3 - 0 hoangngocminh2006
phongyeu0 - 1 amazon
phongyeu3 - 0 thutoan10
phongyeu6 - 0 phamduong2k5
phongyeu10 - 3 cothanh
phongyeu0 - 4 travahuong
phongyeu3 - 0 hahieu86
phongyeu1 - 0 nhlumntat
phongyeu0 - 1 cumcum
phongyeu0 - 2 alienware
phongyeu3 - 1 minhreal23
phongyeu3 - 0 hunghandsome
phongyeu1 - 0 shychi
phongyeu1 - 0 puchuchu
phongyeu1 - 0 dung0975146154
phongyeu0 - 1 koora
phongyeu1 - 0 o0tinhtam0o
phongyeu2 - 0 dieuthanh
phongyeu2 - 0 hgbao2007
phongyeu1 - 0 fckboi
phongyeu0 - 1 tonngokhong9
phongyeu1 - 0 ngoctin