tieuholy
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,533
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.63%
  • Chỉ số xã hội 284
  • Chỉ số đam mê 3.53
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuholy2 - 0 kain98
tieuholy4 - 4 veeee0032
tieuholy1 - 5 halico
tieuholy0 - 4 linhlucden
tieuholy4 - 6 nguyenduyduc
tieuholy0 - 1 yuli777
tieuholy5 - 3 phuongly
tieuholy0 - 1 yephdith
tieuholy0 - 3 mmmon
tieuholy4 - 0 haptn3
tieuholy5 - 0 tungduong
tieuholy1 - 7 muxuden2021
tieuholy3 - 0 giainghi11
tieuholy1 - 0 serazs
tieuholy1 - 0 clanchung
tieuholy1 - 0 om123456789
tieuholy1 - 1 kiencon
tieuholy1 - 1 bongbongmua12
tieuholy1 - 0 pmbaoan
tieuholy2 - 0 toilapro206
tieuholy0 - 1 thanhhanh2k1
tieuholy9 - 12 dongsongbang19
tieuholy1 - 0 hauphung
tieuholy1 - 0 nlmb12345
tieuholy2 - 4 alecharry91
tieuholy1 - 0 sagittaireheo
tieuholy2 - 1 teoteo
tieuholy6 - 0 cogaimuacovidhetroi
tieuholy1 - 0 ledieu22803
tieuholy7 - 1 minhpham
tieuholy1 - 0 phamducphong2005
tieuholy1 - 3 tieuling
tieuholy0 - 1 vuabip
tieuholy1 - 3 lngan991
tieuholy6 - 1 dinhluatculonglop11
tieuholy0 - 1 sethangthoi
tieuholy1 - 0 hocsinhtot
tieuholy1 - 0 martinchannel
tieuholy2 - 1 viproprovip
tieuholy0 - 1 vantannguyen
tieuholy1 - 5 quoccanh03
tieuholy1 - 0 nghiadeptrai123
tieuholy2 - 1 supersen
tieuholy8 - 2 teemovnkg01
tieuholy11 - 9 cuongni
tieuholy0 - 1 tranhoabroland
tieuholy2 - 0 florence00
tieuholy5 - 8 carohcm
tieuholy7 - 2 playcaro20
tieuholy1 - 0 yueyue1
tieuholy1 - 2 hxmb26
tieuholy2 - 1 harrykieu
tieuholy1 - 0 changtrainamay
tieuholy1 - 0 sonyvaio99
tieuholy4 - 6 nuhondanhroi
tieuholy1 - 3 merkin
tieuholy7 - 0 dongtham91
tieuholy5 - 0 vieazzz
tieuholy1 - 2 choidep2021
tieuholy4 - 1 xuanquyen13101998
tieuholy3 - 1 anhgei
tieuholy0 - 2 waifu207otaku
tieuholy0 - 5 byeyou
tieuholy1 - 3 donghocat
tieuholy4 - 15 dangkyqd
tieuholy3 - 0 truong2000t
tieuholy0 - 2 nguyenmanhlama01
tieuholy1 - 0 doubar
tieuholy3 - 0 mymnas12
tieuholy1 - 0 meoww
tieuholy2 - 1 anhbeo88
tieuholy0 - 3 robin
tieuholy0 - 5 dungnhinlai
tieuholy0 - 2 tayphuongthatbai
tieuholy1 - 4 timexiu
tieuholy1 - 0 hatchback
tieuholy6 - 3 bethuy2k3
tieuholy1 - 0 taikhoan
tieuholy2 - 0 runglamsasuke11
tieuholy1 - 0 nhuanpham90
tieuholy1 - 2 rubikson
tieuholy1 - 0 damquangson
tieuholy1 - 1 sabo2412
tieuholy2 - 0 hongnhung96
tieuholy2 - 3 tu8160
tieuholy1 - 2 son23
tieuholy1 - 0 letru
tieuholy1 - 0 tymra22
tieuholy0 - 1 sitaile
tieuholy4 - 1 dksdud
tieuholy2 - 0 duy182882828a
tieuholy1 - 0 alkaloid
tieuholy0 - 2 thienloi
tieuholy0 - 1 mynno
tieuholy1 - 1 keosua
tieuholy0 - 3 denhayden
tieuholy0 - 1 nicholas
tieuholy0 - 3 trong981
tieuholy3 - 0 tien09
tieuholy2 - 6 okemen