paradol
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.08%
  • Chỉ số xã hội 403
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
paradol12 - 6 mjetran
paradol3 - 5 sabo2412
paradol3 - 7 denhayden
paradol10 - 11 teoteo
paradol7 - 15 nhipcautre21
paradol3 - 1 onepiecehe
paradol2 - 7 manminhnguyen
paradol2 - 1 riochii
paradol0 - 8 sauminh
paradol8 - 9 thienloi
paradol3 - 5 pingpong
paradol4 - 3 ngannguyen
paradol8 - 12 nganbali
paradol8 - 0 hichle
paradol3 - 0 haicd2721
paradol1 - 0 trinhthanhnhat10a1
paradol17 - 1 lazil
paradol5 - 6 hongkong1
paradol0 - 3 vuabip
paradol2 - 1 suthimi
paradol0 - 3 chumchum
paradol0 - 1 pakuda
paradol4 - 0 namsongo123
paradol2 - 1 vitaminc
paradol4 - 0 midsommar
paradol3 - 0 bronzeii
paradol3 - 0 heoxinh123
paradol3 - 1 at0p1xt
paradol3 - 0 ihdsgsch
paradol2 - 0 hihibaby123
paradol1 - 1 lizmatt
paradol1 - 3 tomcuamuc
paradol0 - 4 wibunotsimpttv2k7
paradol0 - 1 tintindongnghia1708
paradol1 - 0 lyvanben
paradol11 - 2 depgaigai
paradol0 - 2 neverletmewin
paradol2 - 4 hdmi2000
paradol0 - 4 congiola
paradol1 - 2 saphia
paradol1 - 0 bluem142
paradol0 - 1 yephdith
paradol1 - 12 phuongkitty
paradol1 - 2 truongsinh
paradol4 - 0 lebaochuong
paradol2 - 0 trungkieentp
paradol1 - 2 muaxuanden
paradol3 - 0 thanhihihi
paradol2 - 2 ok123456
paradol1 - 0 qiffrey
paradol7 - 1 trinhquocbao205
paradol0 - 3 anh3khia
paradol5 - 0 vantrung
paradol3 - 8 travahuong
paradol1 - 0 thuykiemthe9x
paradol4 - 0 kcarro
paradol1 - 0 khands123
paradol1 - 0 lamquennha
paradol4 - 3 zauysd
paradol1 - 0 hiepsiduongpho
paradol2 - 0 tonvandat
paradol1 - 0 hungvipg123
paradol3 - 0 diamooonddd
paradol1 - 1 stupidfishu
paradol11 - 7 remkeomut
paradol5 - 1 anhmhg
paradol2 - 4 nguyennhisopoor
paradol5 - 1 kidnguyen0102
paradol0 - 1 noodles
paradol1 - 0 taotenla123
paradol2 - 1 lyquoc
paradol3 - 0 xuankieu
paradol5 - 0 hunghandsome
paradol1 - 0 minhthong2109
paradol3 - 1 monchangcheo
paradol0 - 2 haianthui
paradol4 - 0 hanrytran
paradol2 - 0 lamnguyen2012
paradol1 - 0 loloti
paradol1 - 0 vietyvu0
paradol0 - 1 xing26
paradol1 - 0 chidiennguyen
paradol1 - 1 fujuio012
paradol2 - 0 thuakoku
paradol0 - 1 anhlatrumday
paradol2 - 2 inun2016
paradol0 - 2 thuanvang
paradol0 - 4 koka262
paradol0 - 2 evanst
paradol1 - 0 nakroth
paradol12 - 3 cocuser
paradol0 - 1 hanhphucthoangqua
paradol1 - 0 nguyentri10x
paradol3 - 3 huyenmai96
paradol5 - 3 huongjep
paradol3 - 0 duongnguwu
paradol2 - 0 mythoai12
paradol1 - 0 iamrose84
paradol3 - 5 sonyvaio99
paradol1 - 0 quynhgiao