babyboss
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,979
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 46.06%
  • Chỉ số xã hội 330
  • Chỉ số đam mê 1.87
  • Thời gian tham gia 2 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
babyboss2 - 4 meohoang123
babyboss4 - 1 umbra123
babyboss1 - 0 doannhatminh2015
babyboss6 - 1 hunggucci2510
babyboss8 - 6 emiya
babyboss0 - 1 myhangsg
babyboss2 - 0 bibi0101
babyboss0 - 1 nguyenhonganh
babyboss0 - 1 chuotmom
babyboss2 - 1 dinhtrongtamtera
babyboss0 - 2 titanium
babyboss4 - 0 kinid
babyboss1 - 0 vitaminc
babyboss1 - 1 thuykien
babyboss2 - 0 trannhathuy1622010
babyboss0 - 2 sryyouzz
babyboss5 - 0 minhtuntun
babyboss1 - 0 ellis
babyboss11 - 0 voman167
babyboss2 - 2 comsatm
babyboss11 - 3 sunami
babyboss1 - 0 hiccc
babyboss3 - 7 london11
babyboss0 - 2 uefalona
babyboss1 - 2 son23
babyboss1 - 1 ngocluan
babyboss3 - 0 sabo2412
babyboss9 - 4 huongq
babyboss7 - 3 danhtoanthua
babyboss2 - 0 thutrang
babyboss4 - 1 xingchha
babyboss3 - 0 impxt105
babyboss1 - 1 phamphuhung
babyboss7 - 0 nhan0204
babyboss2 - 2 oxoxox
babyboss4 - 10 sweetberry
babyboss1 - 0 thhag0910
babyboss4 - 0 utpham
babyboss4 - 0 baokhanh0819
babyboss0 - 2 tinhthoixotxa
babyboss0 - 1 nohssiwi
babyboss1 - 1 zalinh
babyboss2 - 3 tranphuockhanh
babyboss0 - 2 badboy
babyboss6 - 11 tuantu123
babyboss2 - 7 cuong97
babyboss0 - 1 doinhat
babyboss3 - 0 tester2
babyboss1 - 1 tester1
babyboss1 - 0 dunglun
babyboss0 - 1 minhkhoi
babyboss6 - 1 thanhtu111
babyboss12 - 12 nhatmai
babyboss0 - 1 ilovekimyen1999
babyboss1 - 2 ltb0605
babyboss13 - 3 heokute
babyboss4 - 5 vuaphapthuatkybi
babyboss1 - 0 thuhuong
babyboss1 - 0 dungtrieu
babyboss1 - 0 nhatvy2291
babyboss7 - 2 manchausa
babyboss2 - 0 carer
babyboss3 - 2 minhquan58
babyboss1 - 0 yoko1102
babyboss9 - 1 carotapsu
babyboss4 - 4 linh04052008
babyboss2 - 5 sauminh
babyboss4 - 0 thuthu2012
babyboss0 - 8 director
babyboss2 - 0 heoxixoan
babyboss3 - 0 binhlong
babyboss3 - 3 gatamky2020
babyboss1 - 0 supercaro
babyboss15 - 2 skywalker
babyboss1 - 6 thangchin
babyboss1 - 0 ololololquan
babyboss2 - 0 nguvaicadai123q
babyboss2 - 2 scp67892021
babyboss1 - 0 quocviet
babyboss4 - 6 bellanguyen
babyboss2 - 2 asdmobile
babyboss4 - 4 hieuhieuhieu
babyboss2 - 3 cuiganhat
babyboss2 - 2 caro123
babyboss14 - 3 gatamky2014
babyboss0 - 1 dinhvanvoi
babyboss8 - 2 ttttkkkk
babyboss2 - 0 ttttt
babyboss0 - 1 tai1703
babyboss0 - 5 justforfun
babyboss3 - 0 hieuminh
babyboss4 - 15 husky
babyboss0 - 1 emmoichoia
babyboss10 - 13 ladieubong
babyboss1 - 0 beyou123
babyboss5 - 5 haicuibap
babyboss3 - 3 lamcaro
babyboss1 - 0 abc1234
babyboss1 - 0 hlam19732003
babyboss1 - 0 phuocr