admin
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,505
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
admin1 - 1 anh3khia
admin0 - 2 ginsosad
admin2 - 3 support
admin0 - 1 ladieubong
admin1 - 0 louis
admin1 - 1 secret123
admin3 - 0 elaina
admin0 - 1 chuyenluat1
admin0 - 1 flash
admin2 - 6 tester
admin4 - 9 babyboss
admin2 - 2 crqohieu