Các sự kiện gần đây
Tên Giải thưởng Thời gian diễn ra
Khiên chiến S4 Từ 2022-01-17 đến 2022-01-23
Khiên chiến S3

nguyentam2k

cuong97

sweetberry

Từ 2022-01-10 đến 2022-01-16
Khiên chiến S2

sweetberry

vozanhxyz

mainhat

Từ 2022-01-03 đến 2022-01-09
Khiên chiến S1

sitaile

support

vozanhxyz

Từ 2021-12-26 đến 2022-01-02